Tập huấn phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học BIOMIX1

11/10/2012

Ngày 10/10/2012, tại UBND thị trấn Tam Sơn, Phòng Công thương huyện Sông Lô phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học Biomix 1.

Tham gia tập huấn có gần 50 học viên là cán bộ của các phòng Tài nguyên và môi trường, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, trạm khuyến nông, trạm thú y, trạm Bảo vệ thực vật, hợp tác xã môi trường và cán bộ UBND các xã, thị trấn của huyện Sông Lô.

Chế phẩm sinh học Biomix1 dùng để xử lý phế thải nông nghiệp là công trình nghiên cứu của TS. Tăng Thị Chính - Viện Công nghệ Môi trường (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Chế phẩm Biomix1 là tổ hợp của các sinh vật ưa nhiệt, chúng tồn tại và phát triển trong suốt quá trình xử lý, làm phân giải nhanh các chất thải hữu cơ trong phân gia súc, gia cầm, rác thải, phế thải nông nghiệp thành các chất dinh dưỡng cho cây; làm mất múi hôi của phân, rác thải, nước thải và ức chế sinh trưởng các vi sinh vật gây thối; tạo chất kháng sinh để tiêu diệt một số vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng; chuyển hóa nhanh phân lân khó tiêu thành dạng dễ tiêu; hình thành các chất kích thích sinh trưởng thực vật giúp cây phát triển tốt. Chế phẩm sinh học Biomix1 đã được đưa đi áp dụng và xử lý rác thải sinh hoạt và phế thải nông nghiệp ở rất nhiều địa phương trong cả nước và cho kết quả tốt.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc hướng dẫn kỹ thuật xử lý rác thải sinh hoạt và phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng độ phì nhiêu của đất. Qua tập huấn các học viên nắm được quy trình kỹ thuật xử lý rác thải sinh hoạt và phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học Biomix1, từ đó nhận thức rõ hơn về nguồn lợi, việc tận dụng các sản phẩm từ rác thải sinh hoạt và phế thải nông nghiệp, góp phần thay đổi tập quán cũ, nhằm bảo vệ tốt hơn môi trường sống và sản xuất ở nông thôn./.

Các tin đã đưa ngày: