Tập huấn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

25/09/2012

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 25/9/2012, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lương - Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Trung tâm đào tạo QTC thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lương - Chất lượng tổ chức lớp đào tạo về nhận thức, xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho thư ký Ban ISO tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tới dự, có đồng chí Nguyễn Công Quang - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Đặng Kim Lợi - Giảng viên Trung tâm đào tạo QTC và gần 50 cán bộ là thư ký Ban ISO của các sở ngành trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Thông qua áp dụng ISO, lãnh đạo đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong cơ quan; cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc; phục vụ tốt cho thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của các tổ chức và công dân; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Tại lớp đào tạo, giảng viên Đặng Kim Lợi đã phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, vận dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO; Yêu cầu về tài liệu, phân biệt tài liệu và hồ sơ trong cơ quan hành chính nhà nước; Giới thiệu mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng; Duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước sau khi hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Công Quang đã nhấn mạnh: "Những năm qua, nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, Vĩnh Phúc đã cùng với các tỉnh trong cả nước tích cực đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay, Vĩnh Phúc đã có 44 đơn vị triển khai xây dựng áp dụng, và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận và đánh giá chứng nhận phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Qua đó cũng chứng minh quyết tâm cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh cũng như các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, và mong các học viên cố gắng học tập để nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị./.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: