Kiểm tra kết quả triển khai dự án trồng Thanh Long ruột đỏ

04/09/2012

 

 Đ/c Hà Hoà Bình, UV BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra kết quả triển khai thực hiện dự án trồng Thanh Long ruột đỏ tại huyện Lập Thạch

Ngày 31/8/2012, đồng chí Hà Hoà Bình, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra kết quả triển khai thực hiện dự án trồng Thanh Long ruột đỏ tại huyện Lập Thạch. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: NN&PTNT, KH&CN, KH&ĐT, Tài chính, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM.

Dự án thí điểm trồng Thanh Long ruột đỏ ở huyện Lập Thạch được UBND tỉnh phê duyệt tháng 10/2010. Đến đầu năm 2011, huyện Lập Thạch đã thành lập Ban quản lý dự án sớm tập trung chỉ đạo, ra nghị quyết chuyên đề tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng trồng Thanh Long ruột đỏ và xây dựng kế hoạch cụ thể cho 3 xã Vân Trục, Ngọc Mỹ, Xuân Hoà tham gia thí điểm thực hiện, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho 400 hộ nông dân và tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh, tổ chức cho bà con tham quan học tập kinh nghiệm của một số hộ đã trồng Thanh Long ruột đỏ có hiệu quả ở xã Vân Trục.

Sau hơn 1 năm thực hiện dự án cho thấy, đến nay, tổng diện tích trồng mới theo chương trình hỗ trợ của dự án được 45,6ha/60 ha, đạt 76% kế hoạch, nâng tổng số diện tích Thanh Long ruột đỏ trên địa bàn huyện lên 50,6 ha. Diện tích trồng mới trong năm 2011 đã cho thu hoạch bói; tiến độ trồng mới Thanh long vụ xuân năm 2012 của cả 3 xã đạt 38,2 ha, đạt 95% kế hoạch cả năm và đều đang độ phát triển tốt. Diện tích trồng mới đã cho thu hoạch với năng suất 10-15kg quả/1 trụ/1 năm. Với giá bán như hiện nay, khoảng 35 nghìn đồng/kg đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Tuy nhiên, qua thực tế, Ban quản lý dự án cũng đánh giá: quy mô sản xuất vẫn còn manh mún, diện tích nhỏ, người dân vẫn sản xuất theo thói quen, việc áp dụng tiến bộ khoa học còn hạn chế, một bộ phận người dân vẫn chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước...

Trong thời gian tới, UBND huyện Lập Thạch kiến nghị được kéo dài thời gian thực hiện dự án, mở rộng diện tích trồng Thanh long thêm xã Quang Sơn và Liễn Sơn; đăng ký bảo hộ thương hiệu Thanh long Lập Thạch, tạo tiền đề cho chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, thành lập các HTX Thanh long.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện dự án, kiến nghị của UBND huyện Lập Thạch và nắm bắt thực tế tại các hộ nông dân sản xuất Thanh long tại xã Vân Trục, đồng chí Hà Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng tích cực của  cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Lập Thạch và các ngành chức năng của tỉnh trong việc triển khai thực hiện  dự án trồng Thanh long ruột đỏ ở Lập Thạch bước đầu có hiệu quả. Đồng chí yêu cầu: Các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể của huyện Lập Thạch cần vào cuộc  quyết liệt hơn; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Đồng thời, về kiến nghị của huyện, đồng chí cho rằng chưa vội mở rộng quy mô dự án mà huyện cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch tổng thể và quy hoạch vùng; tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, chăm sóc, chọn giống, bảo quản sau thu hoạch cho nông dân; tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm thực tiễn; nhanh chóng thành lập HTX Thanh long Vân Trục. Đối với các ngành có liên quan, đồng chí Hà Hòa Bình yêu cầu: cân đối đảm bảo kinh phí hỗ trợ dự án đúng tiến độ, hướng dẫn địa phương thanh toán đúng quy định; xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc cây Thanh long ruột đỏ chuẩn phổ biến đến người dân; chủ động tìm nguồn hỗ trợ dự án từ ngoài nước; xúc tiến thương mại tìm đầu ra ổn định cho sản xuất; nghiên cứu đề xuất xây dựng thương hiệu cho Thanh long ruột đỏ Lập Thạch.

Thu Thủy

Các tin đã đưa ngày: