Hội nghị đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa nếp BN4, BN15

31/08/2012

Sáng ngày 30/8/2012, tại huyện Bình Xuyên, Trạm Khuyến nông huyện Bình Xuyên đã tổ chức Hội nghị đầu bờ, đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa nếp BN4, BN15.Tham dự Hội nghị có đại diện Sở KH&CN, Trạm Khuyến nông huyện Bình Xuyên, đại diện công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Vĩnh Phúc - Cơ quan thực hiện.
Mô hình trình diễn giống lúa BN4, BN15 được triển khai trên diện tích 40ha/vụ, tại 3 huyện Bình Xuyên, Tam Dương và Yên Lạc. BN4, BN15 được đánh giá là hai giống lúa nếp năng suất, chất lượng cao. Thời gian sinh trưởng khoảng 145 ngày, tiềm năng năng suất khá, năng suất thực thu khoảng 215-220 kg/sào, số hạt trên bông là 108-110 hạt, số hạt chắc trên bông là 100-102 hạt, tỷ lệ hạt chắc trên bông cao hơn so với giống IR352.
Qua hai vụ làm đề tài thử nghiệm cơ bản và vụ xuân 2012 mở rộng sản xuất, hai giống lúa BN4, BN15 đã cho kết quả rất khả quan, thiết thực, đem lại hiệu quả cao cho bà con nông dân. Đa số người dân tham gia trồng thử nghiệm đều cho rằng: Đây là giống lúa cho chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường; mong muốn được tiếp tục cung cấp giống để mở rộng quy mô sản xuất.
Việt Hưng
Các tin đã đưa ngày: