Hai dự án khoa học của Việt Nam giành giải PEER của Mỹ

28/06/2012

Vượt qua 500 dự án đến từ 63 quốc gia trên thế giới, hai dự án khoa học của Việt Nam đã lọt vào 41 dự án của 25 quốc gia được tài trợ nghiên cứu khoa học tại các nước đang phát triển. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Chương trình Quan hệ Đối tác nhằm Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER) của chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF).

Cả hai dự án được giải của Việt Nam đều tập trung vào các vấn đề môi trường như bảo vệ rừng và giảm nâng cao chất lượng không khí

Cả hai dự án được giải của Việt Nam đều tập trung vào các vấn đề môi trường.

Dự án “ Đánh giá tác động của các biện pháp giảm phát thải của các nhân tố khí hậu tạm thời (SLCF) đối với chất lượng không khí và khí hậu ở Đông Nam Á (06/2012-05/2015)” nhằm đánh giá tác động của các biện pháp giảm nhẹ các nhân tố khí hậu tạm thời quan trọng trong khu vực Đông Nam Á đối với chất lượng không khí và khí hậu để xây dựng cơ sở khoa học đưa ra những khuyến nghị nhằm lồng ghép các vấn đề chất lượng không khí và khí hậu vào hoạch định chính sách.
Dự án do nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam); Học viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam và Học viện Công nghệ Bandung (Indonesia) với đối tác là Đại học Clarkson, Mỹ thực hiện.
Dự án thứ hai do nhóm nghiên cứu đến từ Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện với đối tác chính là Đại học Rutgers, Mỹ mang tên: “Nghiên cứu và xây dựng năng lực giảm phát thải từ các hoạt động sinh kế và tình trạng dễ bị tổn thương liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) tại Việt Nam (06/2012-05/2015)”.
Mục tiêu dự án là tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các khoản chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái (chẳng hạn như cácbon) đến việc thay đổi quyết định về sử dụng đất của các hộ gia đình ở các khu vực có rừng, đánh giá việc liệu các quyết định về sử dụng đất làm tăng hay giảm mức độ dễ bị tổn thương về xã hội và lý sinh đối với những biến đổi khí hậu được dự báo trước.
PEER là một chương trình tài trợ nghiên cứu cạnh tranh do USAID tài trợ, được Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NAS) phối hợp Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ chịu trách nhiệm quản lý. Các dự án được chọn theo tiêu chí cống hiến khoa học, có tác động phát triển trong một quốc gia và tạo ra triển vọng hợp tác mạnh mẽ giữa các nhà khoa học ở các nước đang phát triển với các nhà khoa học Mỹ.
Trong lần trao tài trợ đầu tiên này, USAID cấp khoảng 4,8 triệu USD cho đầu tư khoa học và công nghệ. Thời gian phát triển mỗi dự án từ khoảng một đến ba năm. Mỗi dự án được trao giải sẽ nhận được khoản tài trợ từ 30 nghìn USD đến 50 nghìn USD/ năm, tuỳ quy mô dự án. Những dự án lớn và phức tạp có thể nhận được tài trợ lên tới 100 nghìn USD/ năm.
Theo ND
Các tin đã đưa ngày: