Địa cầu vừa thoát trận bão từ lớn

18/02/2011

Thay vì gây nên trận bão từ mạnh trên khắp hành tinh cơn gió mặt trời mạnh nhất trong 4 năm qua chỉ tạo ra những trận bão từ nhỏ ở bán cầu bắc.

Các tin đã đưa ngày: