Ngôi nhà thông minh biết báo tin chủ ốm

18/02/2011

Các chuyên gia Anh đang nghiên cứu hệ thống nhà thông minh có khả năng báo động người khác khi chủ nhà ốm hoặc gặp nạn.

Các tin đã đưa ngày: