Hội nghị tập huấn Thanh tra Khoa học và Công nghệ

10/04/2012

Phát triển khoa học công nghệ đã và đang trở thành động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững và là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị này, yếu tố quyết định chính là phải không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý KHCN, trong đó công tác thanh tra đóng một vai trò quan trọng. Được sự nhất trí của lãnh đạo bộ Khoa học và Công nghệ, tại Vĩnh Yên, Trường Quản lý KHCN phối hợp với Thanh Tra Bộ KHCN, Sở KHCN Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực KHCN cho hơn 100 học viên hiện đang làm công tác thanh tra tại các Sở KHCN trên toàn quốc.

Đồng chí Ngô Khánh Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị

Tại khóa tập huấn này, các học viên được cung cấp thông tin về những căn cứ pháp lý và một số vấn đề kỹ thuật phục vụ thanh tra chuyên đề về sản xuất và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng và dầu; những lưu ý trong thanh tra chuyên đề về đo lường chất lường xăng, dầu và gas; thanh tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp; kết quả công tác thanh tra năm 2011 và định hướng năm 2012... Đây là những vấn đề quan trọng cần tổ chức triển khai thực hiện trong công tác thanh tra KHCN hiện nay, đồng thời cũng là cơ hội để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác  tại các địa phương trong thời gian qua.

Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10-13/4/2012.

Toàn cảnh hội nghị

Thu Thủy

Các tin đã đưa ngày: