Phân cấp giải quyết TTHC trong một số ngành, lĩnh vực trọng tâm

21/06/2022

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2031 đã giao Văn phòng Chính phủ xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết TTHC”, trình Chính phủ trong năm 2022.

Theo đó Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giúp chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý; tiết kiệm thời gian, chi phí, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng Chính phủ đã tham mưu và hướng dẫn (VB số 6852/VPCP-KSTTHC ngày 29/4/2021) cách thức triển khai rà soát, tiêu chí đề xuất phương án phân cấp, cùng với nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, đến nay đã rà soát hơn 5.900 thủ tục hành chính. Thực hiện công văn số 6852/VPCP-KSTTHC ngày 29/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và các sở ban ngành và UBND huyện, thành phố rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Riêng đối với ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức rà soát trên 300 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN, cấp tỉnh và kết quả đã đề xuất phân cấp được 20% TTHC trong tổng số TTHC đã rà soát.

Trước khi trình Chính phủ phê duyệt Đề án phấn cấp trong giải quyết TTHC, ngày 21/6/2022, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) tổ chức Hội thảo phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực trọng tâm. Tham dự Hội thảo có hơn 120 đại biểu là thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các chuyên gia, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND và sở ngành 17 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết, phân cấp, phân quyền cho các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương là nhiệm vụ được Đảng định hướng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt trong giai đoạn gần đây. Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phân cấp để cá thể hóa trách nhiệm, tăng tính chủ động, sáng tạo. Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp, nghiên cứu  đề xuất phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với hơn 800 thủ tục hành chính của 21 bộ, ngành, chiếm tỷ lệ hơn 14%. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị sửa đổi, bổ sung để thực thi phương án phân cấp là 262, trong đó có 36 luật, 98 Nghị định, 05 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 03 Thông tư liên tịch, 117 Thông tư, 03 Quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã giao VPCP xây dựng Quyết định phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc xây dựng Quyết định phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính lần này thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng trong việc rà soát toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp để điều chỉnh thẩm quyền giải quyết. Đề án không đi vào những vấn đề mang tính nguyên tắc mà trực tiếp xây dựng từng phương án phân cấp cụ thể.

Tại Hội thảo đã định hướng phân cấp giải quyết TTHC các ngành, lĩnh vực trọng tâm: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, định hướng phân cấp cụ thể đối với ngành khoa học và công nghệ:

- Định hướng phân cấp 45/342 TTHC thuộc phạm vi quản lý từ Bộ KH&CN về Cục an toàn bức xạ và hạt nhân, Cục năng lượng nguyên tử - Bộ KH&CN; Từ UBND tỉnh về Sở KH&CN (trong đó, lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân có 38 TTHC và lĩnh vực hoạt động KH&CN có 07 TTHC), đạt tỉ lệ 13,16%.

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 03 VBQPPL (trong đó có 01 luật và 02 Nghị định).

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính từ các sở, ngành, ý kiến của các đơn vị tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương và ý kiến của các cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp về các phương án phân cấp từ Trung ương xuống địa phương. Nhiều ý kiến của các địa phương cũng cho thấy những bài học trong cải cách, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đó là rất cần sự quyết tâm chính trị; cách làm, công cụ phù hợp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; tập huấn, đào tạo cho người sử dụng công cụ; truyền thông tạo sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành và huy động hợp tác công tư hiệu quả./.

Phạm Thị Minh Tâm - Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày: