Hoạt động Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021

28/04/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của ngành khoa học công nghệ hằng năm, hoạt động khoa học và công nghệ đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Kết quả từ các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các hoạt động về kiểm định, đo lường tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm góp phần ổn định thị trường, hàng hóa được bảo hộ tạo niềm tin cho cộng đồng, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các sáng kiến, đề tài khoa học từng bước được gắn kết với nhu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.

  

Bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn giai đoạn hiện nay. Trong đó, việc thực hiện các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ được đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.

Những năm qua, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ dần khẳng định là động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Rất nhiều đề tài ứng dụng khoa học và công nghệ đã được thực hiện, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn và có triển vọng nhân rộng. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai 07 dự án cấp quốc gia thuộc chương trình Nông thôn miền núi chuyển tiếp từ các năm trước; năm 2021, tỉnh đã đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt 03 dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt, tổ chức thực hiện 327 lượt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (gồm đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ), với tổng kinh phí trên 150,0 tỷ đồng. Đã có nhiều tiến bộ kỹ thuật, mô hình công nghệ, cây, con mới có năng suất, chất lượng được triển khai thực hiện, điển hình như: mô hình trồng cà chua ghép trái vụ; thụ tinh nhân tạo trâu Murrah; lai giống bò B.B.B với đàn bò cái nền lai Zebu; tuyển chọn và phát triển một số giống lúa thuộc nhóm Japonica; sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị; mô hình nhà kính, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao; trồng thử nghiệm cây măng tây xanh; sản xuất thử nghiệm Dưa lê Hàn Quốc, Dưa thơm, Dưa vân lưới, Cà chua cherry trong nhà màng cải tiến; trồng thử nghiệm khoai tây giống mới nhập nội, bảo tồn và phát triển về cây dược liệu quý như: Đông trùng Hạ thảo, Trà hoa vàng, Kim ngân hoa, Hoa tiên, Hoàng tinh hoa trắng, Củ dòm, sâm Bố chính, Nấm Vân chi... Tích cực trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ góp phần kiểm soát, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, điển hình như: chế phẩm EMpro-1, Biomix1, chế phẩm Biocatalys, công nghệ tách rắn, lỏng lò đốt khí tự nhiên NFI, đệm lót sinh học vào chăn nuôi và xử lý môi trường nông nghiệp, nông thôn.

Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được thẩm định tốt về công nghệ nhằm lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, ngăn ngừa công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiên liệu, năng lượng, gây ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua đã thẩm định hoặc cho ý kiến về công nghệ đối với hơn 250 dự án cấp phép đầu tư thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, môi trường, cơ khí, vật liệu xây dựng..; riêng năm 2021 đã thẩm định công nghệ cho 26 dự án. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký nội dung chuyển giao công nghệ cho 06 nội dung. Để đẩy mạnh hoạt động của thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh, năm 2017, Vĩnh Phúc đã xây dựng, triển khai Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (VPTEX): Từ khi thành lập đến nay đã có 2.183 doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn với 4.336 sản phẩm chào bán. Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ đã đi vào nề nếp. Hằng năm, thực hiện tốt công tác thẩm định, cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế...

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và cung cấp, tra cứu thông tin về sở hữu trí tuệ cho hàng trăm lượt tổ chức, cá nhân; quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị tài sản trí tuệ đối với các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Tính đến hết tháng 10/2021, số lượng đơn đề nghị cấp văn bằng bảo hộ trên địa bàn tỉnh là: 5 đơn kiểu dáng công nghiệp, 226 đơn đăng ký nhãn hiệu. Kết quả được cấp: 1 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, 4 bằng độc quyền dáng công nghiệp, 110 giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Hằng năm, tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành việc xét, công nhận sáng kiến. Năm 2021, có 56 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, các sáng kiến có hiệu quả sẽ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo việc thẩm định nội dung, kinh phí, trình phê duyệt các nhiệm vụ của Đề án, gồm: Truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Vĩnh Phúc; Đào tạo nâng cao kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý, giảng viên nguồn trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và phổ thông trung học của tỉnh Vĩnh Phúc, với tổng kinh phí hơn 3.744,0 triệu đồng. Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc đang triển khai xây dựng Đề án phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Trước mắt, thành lập Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở điều chỉnh tên gọi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Trong những năm qua đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu của gần 1.500 lượt doanh nghiệp; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy của 50 lượt doanh nghiệp; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ cho 28 lượt doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận sử dụng dấu định lượng cho 23 đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề, đồng thời phối hợp kiểm tra liên ngành tại 50 tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực: đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa, sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm hàng hóa. Quản lý hoạt động đo lường trong kinh doanh xăng dầu, sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thép, điện, điện tử, đồ gia dụng, vàng, trang sức mỹ nghệ... cho hàng nghìn lượt doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Triển khai áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 193 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện áp dụng và công bố phù hợp quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định; trong đó có 48 cơ quan cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện thuộc diện bắt buộc áp dụng; 137/137 UBND xã, phường, thị trấn và 08 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện khuyến khích áp dụng.

Hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở có nhiều khởi sắc; công tác thông tin, tuyên truyền về KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung phong phú, đối tượng rộng rãi. Thường xuyên cập nhật, viết tin, bài trên Website của Sở. Tích cực phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh đưa tin bài, phóng sự về hiệu quả của các mô hình KH&CN, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, tác động của KH&CN đối với sản xuất và đời sống.

Bám sát chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, những năm qua, Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo đã chủ động đề xuất nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tuyển chọn, phê duyệt, nhằm ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, ứng dụng các loại chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn. Rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang được triển khai nhân rộng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký kết chương trình hợp tác về khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025.

Với những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN những năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ, từng bước khẳng định vị trí, vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, ngành Khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tận dụng những sức mạnh sẵn có và nắm lấy cơ hội để tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh theo xu thế đi tắt đón đầu; đẩy mạnh phát triển tiềm lực KH&CN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, đảm bảo quốc phòng và an ninh của tỉnh./.

Trí Công

Các tin đã đưa ngày: