Thủ tướng: Chuyển đổi số nhanh nhất có thể, nhiều nhất có thể, hiệu quả nhất có thể

27/04/2022

Sáng 27/4, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp thứ hai bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Dự phiên họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc.
Ảnh: Dương Chung

Trong Quý I/2022, các bộ, ngành, địa phương được giao triển khai 3 nhiệm vụ Quý I tại kết luận phiên họp thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và 14 nhiệm vụ tháng 3 + tháng 4 tại Kế hoạch năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đối số đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận thức chuyển đổi số chuyển biến rõ nét. Đến nay, 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. Các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho Chính phủ số được đẩy mạnh triển khai. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) tiếp tục được phát triển và khai thác hiệu quả để phục vụ nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước ngày càng cao; trong quý I/2022, tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP tăng khoảng 26 lần so với quý I/2021. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tiếp tục được triển khai tích cực, có hiệu quả. Doanh thu kinh tế số Việt Nam đạt 53 tỷ USD trong quý I/2022. Xã hội số, với trọng tâm là công dân số được chú trọng phát triển.

Về hạ tầng số, tốc độ truy cập mạng băng rộng ở Việt Nam quý I/2022 được cải thiện so với cùng kỳ năm 2021. Đào tạo nhân lực cho chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, trong Quý I/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà, ban hành chương trình mẫu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho gần 1.000 cán bộ, công chức

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong quý I/2022; nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong thời gian vừa qua và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và người dân trong việc tích cực triển khai các nhiệm vụ của chuyển đổi số đã đề ra và đạt được những kết quả trong quý I vừa qua.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương và người dân cần tiếp tục thực hiện chuyển đổi số với phương châm “nhanh nhất có thể, nhiều nhất có thể, hiệu quả nhất có thể”, “phát triển có lộ trình, có mục tiêu, an toàn và bền vững” và quan điểm “liên tục đổi mới, có tư duy đột phá, có tầm nhìn chiến lược”.

Trong quý II/2022 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo Chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao; giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành như: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an… trong việc thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Gắn chuyển đổi số với đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, phải có hiệu quả, sản phẩm cụ thể, mỗi quý, 6 tháng và 1 năm cần có những sản phẩm cụ thể, lượng hóa được để đánh giá về hiệu quả;.

Sử dụng tài nguyên thông tin hiệu quả, tiết kiệm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chuyển đổi số; hài hòa lợi ích nhà nước – người dân và doanh nghiệp; theo dõi, đánh giá về hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình thực hiện tốt, phê bình các cá nhân, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, tồn tại…

Quán triệt sau phiên họp trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác chuyển đổi số; giao Sở TT-TT thực hiện các nhiệm vụ: rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao cho 33 sở, ngành, huyện, thành phố trong chuyển đổi số; đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ trong việc xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số mà tỉnh đã thực hiện được, so sánh với quy định, tiêu chí, chỉ tiêu mà Chính phủ đã đặt ra để đánh giá mức độ thực hiện; xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số cụ thể trong thời gian tiếp theo…

Theo Thùy Linh: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: