Đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

15/11/2021

Chiều ngày 12/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lương Văn Long, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Võ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, Sở KH&CN Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, năm 2021, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh được triển khai ngay từ đầu năm, trong đó tập trung vào tham mưu, đề xuất việc cụ thể hóa 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; Bước đầu triển khai, thực hiện tốt Đề án tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; Hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực (quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng,…) tiếp tục được nâng lên; công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của KH&CN thông qua các mô hình KH&CN, phóng sự, hoạt động dịch vụ KH&CN,… được đẩy mạnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến tập trung vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Khoa học và Công nghệ, như: Những thuận lợi, khó khăn tác động đến hoạt động khoa học và công nghệ; đẩy mạnh số hoá các sản phẩm, đề tài nghiên cứu, sáng kiến KH&CN; đánh giá mức đóng góp của hoạt động KH&CN vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động; kết quả mô hình liên kết nghiên cứu, chuyển giao KH&CN; đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp KH&CN, thị trường KH&CN và khả năng hấp thụ KH&CN ở từng lĩnh vực, ngành nghề và doanh nghiệp; xây dựng các đề tài nghiên cứu, chuyển giao KH&CN mang tính ứng dụng cao, gắn với chuyển đổi số, các chương trình, đề án; các hoạt động của Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia; công tác phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa; …

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Việt Văn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời yêu cầu Sở KH&CN cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoạt động KH&CN thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Vũ Việt Văn đề nghị Sở KH&CN cần chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được phê duyệt trong lĩnh vực KH&CN gắn với chuyển đổi số; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong hoạt động KH&CN của tỉnh, nhất là đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để thu hút, động viên, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cho hoạt động KH&CN, đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng KH&CN trong nhân dân; chú trọng hoạt động quản lý khoa học, đảm bảo hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN hiệu quả, thiết thực, mang lại giá trị thực tiễn. Đối với những nội dung kiến nghị, đề xuất của Sở KH&CN sẽ được tổng hợp, xem xét nghiên cứu giải quyết theo quy định.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: