Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện đo tại các cửa hàng kính thuốc và các cơ sở khám mắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20/10/2021

Trang thiết bị y tế là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong chẩn đoán, điều trị bệnh nhân được chính xác, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả góp phần thực hiện tốt vai trò chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngày nay do ảnh hưởng của tuổi tác, chế độ dinh dưỡng, môi trường, lối sống (tiếp xúc quá nhiều với máy tính, smartphone, ...) các bệnh về mắt ngày càng tăng lên. Nhu cầu khám, chữa bệnh về mắt của người dân tăng cao, kéo theo đó là việc gia tăng số lượng của các phòng khám chuyên khoa về mắt. Tuy nhiên, hiện nay, việc quản lý các cửa hàng kính thuốc đến thời điểm này vẫn còn buông lỏng do vậy việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở khám chữa mắt và kinh doanh kính thuốc đang là vấn đề cần thiết, mang tính cấp bách. Xuất phát từ thực tế trên, năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL)Vĩnh Phúc thực hiện đề tài "Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện đo tại các cửa hàng kính thuốc và các cơ sở khám mắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc". 

Ảnh minh họa

Thực hiện đề tài, Nhóm nghiên cứu (Chi cục TC-ĐL-CL) tiến hành khảo sát tại 50 cơ sở kinh doanh kính thuốc và các cơ sở khám chữa mắt trên địa bàn tỉnh. Tổng số phương tiện đo được khảo sát là 151 phương tiện đo các loại (phương tiện đo tiêu cự kính 40 chiếc, phương tiện đo khúc xạ mắt 53 chiếc, thấu kính đo mắt 58 chiếc). Các phương tiện đo cự kính mắt và phương tiện đo độ khúc xạ mắt chủ yếu được các cơ sở kinh doanh kính thuốc trang bị, riêng thấu kính đo thị lực 100 % các cơ sở kinh doanh kính thuốc, các phòng khám mắt và các bệnh viện, Trung tâm y tế được trang bị. Niên hạn sử dụng thiết bị tại các cửa hàng kinh doanh kính thuốc và các cơ sở khám chữa mắt đa phần được đưa vào sử dụng từ 5 đến 10 năm (chiếm 70,5%), thiết bị được đưa vào sử dụng từ 1-5 năm (chiếm 20,5%).

Về hoạt động kiểm định: Số lượng phương tiện đo còn hiệu lực kiểm định 22/151 (chiếm 14,56%), số phương tiện đo hết hiệu lực kiểm định 91/151 (chiếm 62,2%), số phương tiện đo chưa thực hiện kiểm định 35/151 (chiếm 23,17%). Trong tổng số 50 đơn vị tham gia khảo sát, có 30% đơn vị thiết lập, 06% đơn vị đang thiết lập, 64% đơn vị chưa thiết lập hồ sơ quản lý phương tiện đo đang sử dụng tại đơn vị.

Về hoạt động đào tạo vận hành các phương tiện đo sử dụng tại các cửa hàng kinh doanh kính thuốc và các cơ sở khám mắt trên địa bàn tỉnh đã có 74% các đơn vị đã thực hiện đào tạo, 26% đang thực hiện đào tạo và chưa có đơn vị nào chưa thực hiện đào tạo. Hình thức đào tạo chủ yếu của các đơn vị là tự đào tạo, lựa chọn các đơn vị đào tạo được chỉ định và các đơn vị cung cấp phương tiện đo thực hiện đào tạo chuyển giao thiết bị.

Qua khảo sát thực tế tại các cửa hàng kinh doanh kính thuốc và các cơ sở khám mắt trên địa bàn tỉnh cho thấy: hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng thiết bị của các cơ quan chức năng mới chiếm con số nhỏ (24%). Phần lớn các cơ sở trên (70%) thì chưa được kiểm tra giám sát. Đánh giá của khách hàng về tình trạng thiết bị kết quả sau khi khám tại các cơ sở khám chữa mắt thì tình trạng (tốt hơn 32%, khá hơn 56%, không cải thiện 12%), kết quả sau khi sử dụng kính/thay đổi kính so với trước khi sử dụng kính hoặc đổi kính (tốt hơn 64%, khá hơn 32%, không cải thiện 04%).

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện đo tại các cửa hàng kính thuốc và các cơ sở khám mắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm nghiên cứu đưa ra các giải pháp sau:

Một là: Thông tin, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở khám chữa mắt/cửa hàng kinh doanh thuốc và nhận thức của người dân. Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý về đo lường đối với các phương tiện đo trong y tế nói chung và lĩnh vực  khám chữa mắt và kinh doanh kính thuốc nói riêng. Thông báo công khai các cơ sở khám mắt và kinh doanh kính thuốc sử dụng phương tiện đo không đủ điều kiện khám chữa bệnh và kinh doanh kính thuốc.

Hai là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở khám mắt và các cửa hàng kinh doanh thuốc. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về đo lường, đặc biệt trong lĩnh vực quang học. Xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực khám chữa bệnh, quản lý thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh ở mức cao nhất để tăng tính răn đe, tránh tái phạm. Thực hiện kiểm tra, rà soát hoạt động kiểm định phương tiện đo tại các tổ chức kiểm định, nhằm đảm bảo hoạt động kiểm định luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành. Siết chặt hoạt động quản lý các doanh nghiệp mua bán, nhập khẩu phương tiện đo đặc biệt là phương tiện đo trong lĩnh vực y tế. Tăng cường vai trò cấp huyện trong phối hợp thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương. Nâng cao năng lực công tác kiểm định phương tiện đo trên địa bàn tỉnh.

Ba là: Thực hiện tốt quy chế phối hợp và trách nhiệm được phân công quản lý của các ngành trong hoạt động kiểm tra. Tăng cường trao đổi thông tin giữa các sở, ngành để kịp thời nắm bắt, giúp quản lý hiệu quả, toàn diện các mặt. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để xem xét, đánh giá về công tác quản lý nhà nước về phương tiện đo trong lĩnh vực y tế và thị trường kinh doanh kính thuốc. Qua đó, đưa ra những giải pháp nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện đo tại các cửa hàng kính thuốc và các cơ sở khám mắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, dịch vụ kinh doanh kính thuốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe của người dân.

BT. Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: