Hội nghị tập huấn, tuyên tuyền về hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh

18/10/2021

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của đơn vị sự nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc năm 2021, sáng ngày 18/10/2021, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Nông dân huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên tuyền về hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của nhiệm vụ tập huấn, nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và các kết quả đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất, đời sống cho nhân dân trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng và nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất sản phẩm, tạo cơ hội về công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho người dân có thêm thông tin về những kiến thức khoa học mới trong lĩnh vực trồng trọt để áp dụng vào sản xuất, nhằm tiết kiệm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động cho người dân, góp phần tăng thu nhập cho gia đình và thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt ba nội dung chính:

Thứ nhất, tuyên truyền, giới thiệu về đề án 844 - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đối tượng và lợi ích khi tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc đề án 844.

Thứ hai, giới thiệu quy trình kỹ thuật sản xuất nấm mộc nhĩ đen, một số loại sâu bệnh hại mộc nhĩ đen và cách phòng chống. Tuyên truyền ứng dụng thuốc trừ sâu sinh học (lecanicilium) trong phòng trừ Rệp hại cây rau và cây có múi; đồng thời, giới thiệu quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ nấm ký sinh Lecanicilium.spp.

Thứ ba, tuyên truyền nhân rộng kết quả đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ tuần hoàn khép kín Aquaponics (hệ thống kết hợp trồng cây theo phương pháp thủy canh kết hợp với nuôi thủy sản trong môi trường cộng sinh) hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ an toàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; và đề tài nghiên cứu sản xuất thử một số giống Nho đen siêu ngọt Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết thúc hội nghị tập huấn, được bà con nông dân đánh giá cao, các quy trình kỹ thuật sản xuất dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với nhu cầu sản xuất của nhiều địa phương. Có nhiều hộ nông dân, hợp tác xã mong muốn được hỗ trợ kỹ thuật để triển khai nhân rộng các mô hình.

Trí Công

Các tin đã đưa ngày: