Xây dựng nhãn hiệu nhằm phát triển một số sản phẩm truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

13/09/2021

Trong sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường hiện nay, việc bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ là vô cùng quan trọng để giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ một cách bền vững và đảm bảo quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ của mình.

Theo các chuyên gia, việc xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu/thương hiệu là cơ sở pháp lý cho việc xác định chủ sở hữu đối với nhãn hiệu, logo, thương hiệu mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang sản xuất kinh doanh khi có bất kỳ một sự cạnh tranh nào với các đối thủ khác. Việc bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu sẽ ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép hoặc nhái lại, và do đó tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời tạo khả năng phân biệt của người tiêu dùng về chất lượng mặt hàng.

Ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2205/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển trí tuệ đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu chung là đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 5740/KH-UBND  ngày 28/7/2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tham mưu để UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; UBND ban hành Hướng dẫn số 4098/HD-UBND ngày 2/6/2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND Tỉnh.

Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề truyền thống mang tên địa danh, đặc biệt là các sản phẩm ẩm thực nổi tiếng trước đây vẫn sản xuất theo phương pháp truyền thống, thủ công, ít thay đổi về bao bì, mẫu mã, kiểu dáng, cùng với đó, chưa có biện pháp để quản lý và truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, nên chưa bảo đảm các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, chưa đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Mặt khác, các sản phẩm gắn thương hiệu của các làng nghề hiện nay còn trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng và uy tín của các làng nghề trong tỉnh, làm hạn chế và kìm hãm sự phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều làng nghề dần mai một.

Vì vậy, ngay từ khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các địa phương có sản phẩm truyền thống, sản phẩm làng nghề gắn với địa danh chú trọng đầu tư, tổ chức xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm. Hiện tại, một số nhãn hiệu của sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đã xây dựng được lòng tin, thương hiệu uy tín với người tiêu dùng trong nước như: Tương Khả Do, Ba kích Tam đảo, Bánh hòn Hương Canh, Bưởi Vĩnh Tường, Na dai Bồ Lý, Bánh tẻ Tứ Yên… một số sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài như: Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, Trà hoa vàng Tam Đảo…

Các sản phẩm sau khi được đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được quảng bá, truyên truyền rộng rãi, mang đi tham dự nhiều hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, đã có những thay đổi tích cực về thương hiệu và giá trị, nâng cao uy tín, danh tiếng sản phẩm. Khi lưu thông trên thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ đã tuân thủ theo quy trình gắn nhãn mác, bao bì chặt chẽ, bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc; đồng thời đáp ứng những tiêu chí nhất định trong quy trình sản xuất, từ đó luôn bảo đảm chất lượng và gia tăng số lượng hàng tiêu thụ, đem lại lợi nhuận cao hơn cho các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề.

Trong thời gian tới, để xây dựng nhãn hiệu nhằm phát triển các sản phẩm truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung một số giải pháp sau:

Thứ nhất: xây dựng quy hoạch vùng sản xuất, vùng nguyên liệu mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý; Xác định phạm vi địa lý bảo hộ của sản phẩm; Xây dựng cơ sở khoa học và các tài liệu, hồ sơ cần thiết phục vụ việc xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý.

Thứ hai: quản lý, khai thác hiệu quả và phát triển quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh. Xây dựng các quy trình khai thác, chế biến và bảo quản sản phẩm; xây dựng quy chế sử dụng tem, nhãn, mã số, mã vạch, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm…

Thứ ba: đẩy mạnh hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại các sản phẩm mang tên địa danh. Xây dựng các phương tiện, công cụ nhằm quảng bá, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của tỉnh cho các tổ chức sử dụng, quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý như: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm, in ấn thử nghiệm hệ thống nhận diện thương hiệu phục vụ cho công tác giới thiệu, tuyên truyền, quản lý và sử dụng nhãn hiệu; Xây dựng website, duy trì, cập nhật thông tin hình ảnh cho website sản phẩm,…

Thứ tư: gắn kết xây dựng quy hoạch phát triển nghề, làng nghề các sản phẩm nông nghiệp với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, vùng sản xuất tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch làng nghề. Đưa các sản phẩm mang tên địa danh vào chương trình phát triển du lịch, tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các điểm du lịch, điểm trưng bày sản phẩm.

Thông qua hoạt động triển khai phát triển tài sản trí tuệ cùng với việc hỗ trợ tổ chức quản lý và quảng bá hiệu quả, áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn, thân thiện với môi trường, sản phẩm đưa vào lưu thông sẽ bảo đảm được những tiêu chí về chất lượng, được gắn bao bì nhãn mác, mã số, mã vạch theo những quy cách được quy định và chỉ rõ nguồn gốc, xuất xứ... sẽ làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, gia tăng giá trị, thúc đẩy sản phẩm tham gia tốt hơn vào thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Theo Thu Huyên: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: