Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc khai thác tốt các hệ thống phần mềm dùng chung trong giải quyết thủ tục hành chính

06/08/2021

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) có chức năng tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề ra cũng như giải quyết các thủ tục hành chính, những khó khăn, vướng mắc của người dân trong phạm vi lĩnh vực của mình; Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở KH&CN xác định người cán bộ thực thi công vụ cần phải thường xuyên nâng cao trình độ nghề nghiệp, đồng thời ứng dụng tốt công nghệ thông tin để tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với các cơ quan hành chính nhà nước khác và giữa các cơ quan hành chính với các doanh nghiệp, người dân theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”.

Hiện tại, Sở KH&CN Vĩnh Phúc đang sử dụng một số phần mềm điện tử dùng chung trong toàn tỉnh như: (1) Hệ thống phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp, kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thống nhất toàn tỉnh, tích hợp chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ; (2) Phần mềm dịch vụ công trực tuyến; (3) Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Phúc...

Để sử dụng thành thạo các hệ thống phần mềm điện tử dùng chung, Sở KH&CN đã cử cán bộ chuyên môn tham gia đào tạo, tập huấn, tham quan và học hỏi các mô hình, đồng thời đổi mới cách thức, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính với công dân, tổ chức; cải tiến lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân, tổ chức từ phương thức thủ công, truyền thống sang phương thức hiện đại. Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức giúp tăng hiệu quả trong công tác quản lý điều hành. Nâng cao hiệu quả công tác và quá trình tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính; từ đó, rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, giảm thời gian và chi phí cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trao đổi, tương tác với cơ quan công quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng khả năng minh bạch trong giải quyết hồ sơ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tăng cường, củng cố lòng tin của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

Từ ngày 19/3/2021, Sở KH&CN đã ký cam kết với UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cho tới nay, đã có 83 thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực bao gồm: Lĩnh vực Hoạt động KHCN, lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân, lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được giải quyết trên các hệ thống phần mềm điện tử dùng chung; kết quả cho thấy việc thống kê, tra cứu cũng như giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện rất nhanh gọn, có rất ít thủ tục bị chậm, quá hạn giải quyết so với trước khi sử dụng các hệ thống phần mềm; từ ngày 01/01/2019 đến nay đã có hơn 200 thủ tục hành chính từ các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước được giải quyết trên hệ thống phần mềm điện tử; các thủ tục được công khai, minh bạch và có báo cáo thống kê hằng ngày, hằng tháng gửi UBND tỉnh.

Những kết quả tích cực ban đầu cho thấy việc khai thác sử dụng các mô hình một cửa điện tử đã tạo hiệu quả rõ nét trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan công quyền. Tuy nhiên, bên cạnh đó trong quá trình thực thi công vụ còn gặp một số khó khăn như thiếu cán bộ chuyên trách, chủ yếu là kiêm nhiệm; trang thiết bị còn thiếu, cũ, chưa đồng bộ ảnh hưởng không ít đến quá trình xử lý văn bản và một số lỗi kỹ thuật khi sử dụng phần mềm. Do đó, Sở KH&CN xác định trong thời gian tới, cần khắc phục những khó khăn trên để làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra, với mục tiêu hướng tới một nền hành chính điện tử, phục vụ người dân, các tổ chức, doanh nghiệp và góp phần vào đổi mới sự nghiệp KH&CN nước nhà.

Phùng Vân

 

Các tin đã đưa ngày: