Robot gián điệp có khả năng tìm trốn người

23/03/2011

Một vật thể lặng lẽ tiến tới tòa nhà trong màn đêm, thực hiện một lộ trình lắt léo để tránh những khu vực có ánh sáng và thoát khỏi tầm quan sát của hệ thống camera an ninh và lính gác.