Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc năm 2020

02/02/2021

Chiều ngày 01/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Nguyên - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó giám đốc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và lao động trong Sở.

Năm 2020 là năm thứ tám triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Vĩnh Phúc tầm nhìn đến năm 2030, hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN nói chung và hoạt động nghiên cứu, ứng dụng nói riêng tiếp tục có những đổi mới nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế đặt ra. Trong những năm qua, ngành KH&CN đã làm tốt chức năng tham mưu, tư vấn với Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách về KH&CN. Tổ chức nghiệm thu, công nhận kết quả, thanh lý, quyết toán đối với 53 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện đối với 35 đề tài năm 2020; quản lý 10 dự án Chương trình nông thôn miền núi đang thực hiện và đã được nghiệm thu năm 2020.

Thẩm định hoặc cho ý kiến về công nghệ hơn 44 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong y tế cho 29 cơ sở; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cho 20 cơ sở… Tư vấn cho hơn 100 lượt cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xác lập quyền SHTT. Công nhận 61 sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã. Phối hợp với các tổ chức liên quan tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiến hành 02 cuộc thanh tra (tổng số thanh tra 16 cơ sở). Qua thanh tra đã phát hiện và buộc nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 212.000.000đ.

Công bố 71 quy trình nội bộ của Sở và 05 thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung, công bố 15 thủ tục dịch vụ công mức độ 3 và 4; Tiếp nhận và trả kết quả 190 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, tại Sở đảm bảo và không có phản ánh, kiến nghị. Triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: Xây dựng Đề án sáp nhập 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Thông tin KHCN và tin học thành 01 Trung tâm). Giải ngân cho 01 dự án: “Đầu tư thiết bị máy móc dây chuyền khảm vàng pha lê”; hướng dẫn 03 doanh nghiệp xây dựng dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ từ Quỹ phát triển KH&CN. Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng ủy thác kiểm tra, đôn đốc các dự án trả lãi và nợ gốc vay đến kỳ hạn.

Tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu cho gần 330 lượt doanh nghiệp; triển khai chuyển đổi 97 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; hướng dân doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục tham gia Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2020; Tiếp nhận và ra Thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy cho 38 bộ hồ sơ về công bố hợp chuẩn/ hợp quy của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh và triển khai các công tác khác liên quan đến lĩnh vực TĐC. Kiểm định, hiệu chuẩn 61.800 phương tiện đo; thí nghiệm điện trở tiếp đất hơn 83 vị trí; thí nghiệm vật liệu xây dựng hơn 972 mẫu và tổ mẫu; phân tích thử nghiệm chất lượng hơn 22 mẫu sản phẩm, hàng hoá; kiểm định 72 máy x-quang trong y tế, kiểm xạ được 72 phòng x - quang và khu vực công nghiêp…

Phát hành 05 số Bản tin KH&CN, xuất bản trên Internet; Viết, biên tập, cập nhật được gần 4.900 tin, bài; Xây dựng 13 video tuyên truyền hoạt động KH&CN. quản lý và khai thác Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến, đến nay đã có hơn 2.146 doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn; gần 3.901 sản phẩm chào bán; gần 187 sản phẩm chào mua mua...

Tiếp tục duy trì tốt hoạt động nuôi cấy mô tế bào, lưu giữ 06 chủng VSV tại phòng thí nghiệm Trung tâm; đã tổ chức sản xuất thử 1.200 lít và 80 kg thuốc trừ sâu sinh học ứng dụng cho 01 HTX sản xuất rau màu trên địa bàn huyện Tam Dương và 01 trang trại trồng cây ăn quả trên địa bàn Vĩnh Tường; đã tổ chức sản xuất thử 6.000 bịch nấm mộc nhĩ; đã tổ chức thành công 09 lớp tập huấn, tuyên truyền tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng kết quả đề tài Khoa học. Năm 2020, đơn vị đã thực hiện dịch vụ sản xuất, nuôi trồng 30.000 bịch phôi nấm dược liệu, cung ứng trên 500 kg giống nấm các loại ra thị trường.

Căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;  Chiến lược phát triển của ngành KH&CN vào quy hoạch KH&CN của tỉnh. Sở KH&CN tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về KH&CN để các cấp, các ngành và nhân dân nhận thức tốt hơn nữa về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phối hợp với các Sở, ngành tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN, các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từng bước xã hội hóa hoạt động KH&CN thông qua các chương trình, đề tài, dự án để huy động mọi nguồn lực đầu tư cho KH&CN, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nguyên - TUV, Giám đốc Sở đánh giá cao các tập thể và cá nhân trong năm 2020 đã nỗ lực hoàn thành tốt các công việc được giao; đồng chí yêu cầu trong năm 2021, các tập thể, cá nhân trong Sở tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức mạnh tập thể, chủ động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh:

 
 
 

 

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: