Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án "sử dụng chế phẩm biomix xử lý phế thải nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn"

13/06/2011

Sáng ngày 9/6/2011, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án "Sử dụng chế phẩm Biomix xử lý phế thải nông nghiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh".

Tới dự có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện các đơn vị quản lý KH&CN, Hội đồng khoa học các huyện, thị, thành cùng lãnh đạo một số phòng, Trung tâm thuộc sở. Đồng chí Ngô Khánh Lân – TUV, Phó giám đốc Sở dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong những năm qua, tình hình ô nhiễm môi trường ở các vùng nông thôn đã trở thành một vấn đề nóng bỏng. Với nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm đang phát triển mạnh, đặc biệt với chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại ngày một phát triển, tổng đàn gia súc và gia cầm của Vĩnh Phúc đạt hàng triệu con mỗi năm. Cùng với đó, hàng triệu tấn rác thải từ nông nghiệp như rơm rạ, rác thải sinh hoạt đã và đang được xử lý không đúng cách làm tăng nguy cơ ô nhiễm. Tận thu các chất phế thải để không gây ô nhiễm môi trường mà còn làm nguồn phân bón tốt, an toàn là một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững hiện nay. Được sự giúp đỡ của Viện Công nghệ và Môi trường Hà Nội, năm 2007, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc đã tiếp nhận công nghệ và sản xuất thành công chế phẩm vi sinh Biomix dùng để xử lý chất thải trong nông nghiệp như rác thải sinh hoạt, rơm rạ, phân gia súc, gia cầm. Trong một vài năm trở lại đây, Trung tâm đã thực hiện tại một số mô hình nhân rộng và đem lại hiệu quả như: ủ rơm rạ thành phân bón hữu cơ ở Yên Lạc; ủ phân gia súc làm nhanh mất mùi và hoai mục ở Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Yên... Từ cơ sở đó, nhằm nhân rộng kết quả từ các đề tài nghiên cứu trước, năm 2011, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu về hiệu quả của chế phẩm trên trong việc xử lý môi trường nông nghiệp, nông thôn.

Dự kiến năm 2011, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN sẽ sản xuất 15 tấn chế phẩm Biomix để thực hiện việc xử lý môi trường nông thôn. Theo đó, căn cứ vào tình hình ô nhiễm của từng địa phương, Trung tâm sẽ phân bổ lượng phân tối thiểu cho các đơn vị theo giá được hỗ trợ 25.000 đồng/kg, các đơn vị đối ứng 15.000 đồng/kg lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN hoặc ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, đại diện cho các đơn vị quản lý KH&CN cấp huyện đã nhất trí với mức phân bổ Trung tâm dự kiến và mức hỗ trợ của tỉnh. Phần huy động nguồn kinh phí đối ứng có thể tuỳ từng đơn vị. Đồng chí Ngô Khánh Lân - Phó giám đốc Sở yêu cầu, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý KHCN cấp huyện nghiên cứu nhu cầu của các đơn vị và thời gian đăng ký nhận chế phẩm, thực hiện có hiệu quả dự án đề ra. Đồng thời, trong thời gian tới, Trung tâm có thể nghiên cứu, lập dự án sản xuất chế phẩm với quy mô lớn hơn cung cấp cho bà con nông dân nhằm cải thiện mức độ ô nhiễm tại các vùng nông thôn hiện nay.

Thu Thuỷ

Các tin đã đưa ngày: