Đoàn công tác Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc

20/11/2020

Sáng ngày 20/11/2020, đồng chí Bùi Quang Minh - Phó Giám đốc Sở, trưởng đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp đoàn có các đồng chí Phạm Quang Nguyên - TUV, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo một số phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Tại buổi trao đổi, đại diện hai Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh đã thông tin, giới thiệu cho nhau về quá trình xây dựng và phát triển, một số hoạt động KH&CN tiêu biểu cũng như hoạt động KH&CN tại địa phương; Đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, nghiên cứu, phát triển KH&CN; những cơ chế chính sách trong hoạt động chuyên môn, hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ, hoạt động Quỹ phát triển KH&CN; Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/08/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/01/2019 phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Chương trình nâng cao năng suất chất lượng doanh nghiệp; ISO điện tử, …

Cuối buổi làm việc, đoàn công tác của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh đã tới thăm quan các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: