Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát huy hiệu quả Toà soạn điện tử hội tụ trong hoạt động thông tin, tuyên truyền báo chí giai đoạn hiện nay

17/11/2020

Xu hướng truyền thông đa phương tiện (ĐPT) đã và đang tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của báo chí nhiều nước trên thế giới. Mô hình tòa soạn hội tụ được đánh giá là một mô hình thông minh và tiết kiệm. Việc vận hành tòa soạn ĐPT sẽ giảm được nguồn nhân lực, chi phí, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, nhiều, chất lượng; đồng thời phát huy hết tiềm lực các loại hình truyền thông mới, phát huy nội lực và tạo ra mối quan hệ tương tác giữa các kênh truyền thông trong cùng một tòa soạn.

Ảnh minh họa

Trên thế giới, các hãng truyền thông tiếp nhận xu hướng này một cách nhanh chóng ngay từ những năm 2000. Hướng phát triển mới này đang là cơ hội, đồng thời là thách thức đối với các cơ quan báo chí trong việc tìm kiếm cho mình một mô hình phát triển phù hợp.

Tại Việt Nam, xu hướng truyền thông ĐPT đã tất yếu thúc đẩy sự phát triển của mô hình tòa soạn hội tụ. Tòa soạn hội tụ cũng đòi hỏi một lực lượng nhà báo được trang bị những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, những kỹ năng tác nghiệp trong môi trường ĐPT, đòi hỏi tính năng động, sáng tạo nhằm tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng cao. Điều đó cũng có nghĩa là một cơ quan báo chí trong xu thế truyền thông ĐPT phải cấu trúc lại, thay đổi phương thức làm việc nhằm cho ra đời những sản phẩm báo chí phù hợp với thị hiếu mới của công chúng.

Ngày 3/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trong đó có mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 có 80% cơ quan báo chí địa phương vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ theo hướng hiện đại. Theo đó, việc chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ là tất yếu, cần thiết với các báo Đảng địa phương trong đó có báo Vĩnh Phúc.

Trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu xây dựng và đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả Toà soạn điện tử hội tụ trong hoạt động thông tin, tuyên truyền báo chí giai đoạn hiện nay” kết hợp giữa tri thức khoa học về mô hình tòa soạn hội tụ trong nước, quốc tế và hiểu biết thực tiễn về báo Vĩnh Phúc, nhóm nghiên cứu đã:

Đánh giá tình hình về truyền thông trên báo chí và truyền thông ĐPT trên nền tảng internet hiện nay trong nước, trong tỉnh; những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức xuất bản các ấn phẩm của báo Vĩnh Phúc hiện nay; tập trung làm rõ hiệu quả tòa soạn điện tử hội tụ.

Nghiên cứu ứng dụng mô hình tòa soạn điện tử hội tụ, mô hình hóa tòa soạn điện tử hội tụ và ứng dụng thông tin tuyên truyền trên báo chí.

Đề xuất giải pháp xây dựng mô hình xây dựng tòa soạn điện tử hội tụ; mô hình hóa tòa soạn điện tử hội tụ và ứng dụng thông tin tuyên truyền trên báo Vĩnh Phúc.

Đề xuất với các cơ quan quản lý về phương hướng xây dựng mô hình xây dựng tòa soạn điện tử hội tụ tại Báo Vĩnh Phúc nhằm phát huy vai trò của báo Vĩnh Phúc đáp ứng ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền của Báo. 

Đề xuất một số giải pháp như: về cơ cấu tổ chức của báo; về đào tạo nguồn nhân lực; về đổi mới công nghệ và về tài chính.

Đề xuất một số kiến nghị nhằm xây dựng mô hình tòa soạn điện tử hội tụ tại báo Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền của báo.

Những giải pháp đề xuất trong đề tài có thể được áp dụng trong thực tiễn hướng tới mục tiêu phát huy vai trò của Tòa soạn Điện tử hội tụ tại Báo Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền./.

Thu Huyên

Các tin đã đưa ngày: