Học vất vả khiến chúng ta nhớ lâu

17/01/2011

Nhiều người luôn nghĩ quá trình tiếp nhận kiến thức diễn ra càng dễ dàng thì chúng ta càng nhớ lâu, song một nghiên cứu cho thấy điều đó không đúng.

Các tin đã đưa ngày: