Hội nghị phổ biến quy định chung về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

16/09/2020

Sáng ngày 15/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức “Hội nghị phổ biến quy định chung về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tuấn - Phó giám đốc Sở, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; đại diện cho các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN, các nhà khoa học.

Tại Hội nghị, các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN được đơn vị quản lý chuyên môn của Sở phổ biến quy định chung về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài KH&CN cấp tỉnh (bao gồm cả đề tài tiềm năng cấp tỉnh); dự án sản xuất thử nghiệp cấp tỉnh; đề án khoa học cấp tỉnh; dự án KH&CN cấp tỉnh (bao gồm cả dự án KH&CN tiềm năng cấp tỉnh); chương trình KH&CN cấp tỉnh; các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở dưới hình thức đề tài hoặc dự án KH&CN cơ sở.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước; các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các nhiệm vụ KH&CN phải có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển nghành, lĩnh vực hoặc địa phương; đồng thời đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật KH&CN.

Tại Hội nghị, đại diện cho các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN đã trao đổi, thảo luận những vấn đề tồn tại, hạn chế, phương hướng trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Tuấn - Phó giám đốc Sở đánh giá cao kết quả các nhiệm vụ KH&CN, đồng chí yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ cần nắm rõ các quy định chung về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác quản lý về KH&CN, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn Tiến Đạt

 

Các tin đã đưa ngày: