Hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của tỉnh về hỗ trợ đổi mới công nghệ

24/07/2020

Sáng ngày 23/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của tỉnh về hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, các tổ chức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Công Quang - Phó giám đốc Sở dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số chủ trương, chính sách mới của tỉnh theo Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025; Hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ theo quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND; Giới thiệu thủ tục vay vốn từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Theo Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND, sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, bao gồm: đổi mới công nghệ, đào tạo, thuê chuyên gia hướng dẫn vận hành, sản xuất sản phẩm theo công nghệ mới đầu tư. Mức hỗ trợ: 30% kinh phí thực hiện dự án, tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án.

Hỗ trợ 50% kinh phí của hợp đồng chuyển giao công nghệ, tối đa không quá 500 triệu đồng/hợp đồng chuyển giao công nghệ. Công nghệ được chuyển giao là một hoặc các nội dung sau đây: Bí quyết kỹ thuật; kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ; quy trình công nghệ; giải pháp kỹ thuật; công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; chương trình máy tính; thông tin dữ liệu; Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ.

Hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay vốn, tối đa không quá 600 triệu đồng để thực hiện dự án nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ nhằm cải tiến, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hỗ trợ cho tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp đặc thù của tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm: Tìm kiếm, thuê chuyên gia để phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bảo đảm ứng dụng, chuyển giao theo đặc thù của địa phương; Nghiên cứu thử nghiệm, khảo nghiệm để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; xây dựng quy trình công nghệ và dây chuyên sản xuất. Mức hỗ trợ: 30% tổng kinh phí để thực hiện các hoạt động trên, tối đa không quá 500 triệu đồng/ nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Hỗ trợ đến 50% kinh phí, tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ để phát triển tổ chức trung gian của thị trường công nghệ thực hiện các nội dung sau: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ hoạt động của sàn giao dịch công nghệ. Tra cứu, thu thập và cung cấp thông tin về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, chuyên gia công nghệ, nhu cầu công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ khai thác cơ sở dữ liệu về thị trường khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước. Môi giới, tư vấn, xúc tiến chuyển giao công nghệ; phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ý tưởng công nghệ. Tổ chức, tham gia sự kiện trong nước, ngoài nước về xúc tiến phát triển thị trường công nghệ, thương mại hóa sáng chế, khởi nghiệp sáng tạo. Thuê chuyên gia tư vấn trong nước, nước ngoài; tổ chức đào tạo về môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ; đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ; quản trị tài sản trí tuệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Cuối buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và được đại diện Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ giải đáp những thắc mắc về hỗ trợ đổi mới công nghệ và thủ tục vay vốn từ Quỹ.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: