Toạ đàm xây dựng định hướng nội dung của Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia về Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025

12/02/2020

Ngày 07/02/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Vụ Công nghệ cao đã tổ chức buổi toạ đàm về xây dựng định hướng nội dung của Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia về Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, với sự tham gia của các cơ quan đầu mối về Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
 

Tham dự buổi toạ đàm có đại diện lãnh đạo Cục Tin học hoá, Cục An toàn thông tin, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ; Công ty VNPT Technology. Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, có sự tham dự của Ban Chủ nhiệm Chương trình KC.01/16-20, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.

Dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Thế Duy, đại diện lãnh đạo Vụ Công nghệ cao đã bắt đầu buổi toạ đàm bằng báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chương trình KC.01/16-20, một số kết quả nổi bật đang được ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh, và đề xuất một số định hướng của Chương trình cho giai đoạn 2021-2025.

Sau trình bày đề dẫn của Vụ Công nghệ cao, lần lượt các đại biểu tham dự buổi toạ đàm đã có phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến cho định hướng nội dung của Chương trình KC.01 giai đoạn 2021-2025.

Kết luận buổi toạ đàm, Thứ trưởng Bùi Thế Duy đã có phát biểu chỉ đạo về một số định hướng lớn cho Chương trình giai đoạn 2021-2025, theo đó Chương trình cần bám sát các nội dung của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; chú trọng tính đặt hàng của các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong việc phát triển Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh.

Theo: most.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: