Xây dựng, phát triển và bảo hộ nhãn hiệu “Tương Làng Tiên”

12/02/2020

Từ năm 2017, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc đã thực hiện đề tài “Tạo lập và phát triển nhãn hiệu cho sản phẩm "Tương Làng Tiên" tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm tạo lập, bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩn qua đó tạo dựng uy tín, khẳng định thương hiệu và phát triển thương mại sản phẩm tương Làng Tiên ra thị trường, góp phần tạo việc làm cho người dân, bổ sung sản phẩm đặc trưng cho địa phương và thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của tỉnh.

Sau hơn 2 năm thực hiện, đề tài đã nghiên cứu, thiết kết, sản xuất được hệ thống bao bì, tem nhãn, phương tiện quảng bá sản phẩm và đã bảo hộ thành công nhãn hiệu “Tương Làng Tiên” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 26/11/2018.

Logo, nhãn sản phẩm Tương Làng Tiên

Nhằm đưa sản phẩm “Tương Làng Tiên” ra thị trường và từng bước khẳng định thương hiệu, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ công bố chất lượng, hồ sơ đăng ký sản xuất kinh doanh, hồ sơ đăng ký mã số mã vạch và các thủ tục về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Tương Làng Tiên. Đặc biệt tiến hành xây dựng quy trình chuẩn sản xuất tương Làng Tiên đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thường xuyên kiểm nghiệm sản phẩm tương Làng Tiên tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 - Tổng Cục Đo lường chất lượng phân tích và đánh giá các chỉ tiêu  phù hợp với quy chuẩn về sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Hướng tới phát triển sản phẩm tương Làng Tiên ra thị trường theo mô hình liên kết chuỗi giá trị cung ứng - sản xuất - thị trường, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc bước đầu đã ký kết hợp đồng sản xuất tương với hộ bà Nguyễn Thị Nhi (Tiên Lữ - Lập Thạch - Vĩnh Phúc) và Trung tâm là đơn vị trung gian đưa sản phẩm tương Làng Tiên ra thị trường thông qua các hoạt động như phát miễn phí cho người dân dùng thử, ký kết hợp đồng mua bán với một số cửa hàng trên địa bàn Vĩnh Yên, giới thiệu tại Hội nghị triển lãm kết quả nghiên cứu KH&CN vùng đồng bằng Sông Hồng tổ chức tại Hải Phòng; Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và Tin học của Sở Công thương giới thiệu sản phẩm tại tỉnh Lạng Sơn; Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tại Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Vĩnh Phúc; Bày bán ở cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học và kết nối chuỗi sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm an toàn trên địa bàn Vĩnh Phúc ... Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục quảng bá, đưa sản phẩm tương Làng Tiên phát triển rộng rãi trên địa bàn tỉnh và các địa bàn lân cận như thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ …

Minh Thư 

Các tin đã đưa ngày: