Tăng cường cường kiểm tra, xử phạt hành vi kinh doanh quần, áo, nồi cơm điện xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn huyện Tam Dương

07/02/2020

Tháng 12/2019, Đội QLTT số 4 (Tam Dương)-Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đoàn kiêm tra Liên ngành 389/VP, thông qua công tác quản lý, kiểm soát, kiểm tra, lấy mẫu gửi đi giám định về SHTT, đã phát hiện 03 cơ sở trên địa bàn huyện kinh doanh quần, áo, nồi cơm điện xâm phạm quyền SHTT

Nồi cơm điện xâm phạm nhãn hiệu Panasonic ở TT.Hợp Hòa, H.Tam Dương

Tháng 12/2019,  Đội QLTT số 4 (Tam Dương)-Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đoàn kiêm tra Liên ngành 389/VP, thông qua công tác quản lý, kiểm soát, kiểm tra, lấy mẫu gửi đi giám định về SHTT, đã phát hiện 03 cơ sở trên địa bàn huyện kinh doanh quần, áo, nồi cơm điện  xâm phạm quyền SHTT, cụ thể: HKD ông  Kim Hồng Hà, địa chỉ: Hợp Hòa -Tam Dương) kinh doanh 07 nồi cơm điện giả mạo nhãn hiệu Panasonic; HKD ông  Bùi Văn Chiến, địa chỉ: Hoàng Đan - Tam Dương) kinh doanh: 795 quần, áo các loại, giả mạo nhãn hiệu: Calvin Klein, Adidas, Puma, Nike; HKD bà Ngô Thị Ánh - địa chỉ: Hoàng Đan-Tam Dương kinh doanh: 230 quần, áo các loại giả mạo nhãn hiệu  Calvin Klein, Adidas, Nike, Fina. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm: 29.505.000 đ.

Áo phông xâm phạm nhãn hiệu Adidas ở xã Hoàng Đan, H.Tam Dương

Đội QLTT số 4 (Tam Dương) đã hoàn thiện và chuyển hồ sơ vi phạm đến Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Dương để xử lý theo quy định. Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 92341/QĐ-XPVPHC ngày 16/01/2020, xử phạt HKD ông Kim Hồng Hà số tiền 6.000.000 đ; UBND huyện Tam Dương ban hành các Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 16/01/2020 xử phạt HKD bà Ngô Thị Ánh số tiền 14.000.000 đ; Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 16/01/2020 xử phạt HKD ông  Bùi Văn Chiến số tiền 17.250.000 đ. Tổng số tiền xử phạt 03 cơ sở kinh doanh xâm phạm quyền SHTT là: 37.250.000 đ.

Áp dụng hình phạt bổ sung, khắc phục hậu quả, buộc các hộ kinh doanh tiêu hủy 1.023 quần, áo xâm phạm nhãn hiệu: Calvin Klein, Adidas, Puma, Fina, 07 nồi cơm điện xâm phạm nhãn hiệu Panasonic.

 Viết Nhi

Các tin đã đưa ngày: