Nghiên cứu tách chiết sản phẩm dạng nano từ nấm đông trùng hạ thảo và trà hoa vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/02/2020

Công nghệ Nano (Nanotechnology) là ngành công nghiệp liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng kích thước ở quy mô nanomet. Công nghệ nano cho phép thao tác và sử dụng vật liệu ở tầm phân tử, làm tăng và tạo ra những tính chất đặc biệt của vật liệu. Đây là công nghệ được đánh giá là sạch, an toàn và hiệu quả hơn các công nghệ hiện tại.

Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc đồng bằng bắc bộ với nhiều sản phẩm dược liệu có giá trị cao đặc biệt là trà hoa vàng Tam Đảo và nấm đông trùng hạ thảo. Việc nghiên cứu áp dụng một công nghệ mới vào chế biến các sản phẩm này có một ý nghĩa lớn trong việc tạo ra các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Năm 2019, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc đã triển khai đề tài nghiên cứu thử nghiệm chiết tách sản phẩm dạng nano từ nấm đông trùng hạ thảo và trà hoa vàng Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sản phẩm nano nấm đông trùng hạ thảo, nano lá và hoa trà hoa vàng được tạo ra trên cơ sở kết hợp bốn phương pháp: phương pháp hóa ướt, phương pháp bốc  nhiệt và bay hơi, phương pháp cơ học và phương pháp hình thành từ pha khí. Sản phẩm thô sau khi được tuyển chọn, phân loại được cho vào máy nghiền nhỏ sau đó được sấy khô ở áp suất âm rồi đưa vào hệ thống chiết tách.

Sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và trà hoa vàng qua quá trình chiết tách sẽ được loại bỏ các chất gây độc, đường, lipid có hại. Sau đó bằng phương pháp tái cấu trúc phân tử tinh chất trong các sản phẩm được dồn và cô đọng vào phân tử.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy, với sản phẩm hoa trà hoa vàng sau khi triết tách hàm lượng dược chất cao hơn nhiều so với sản phẩm thô ban đầu. Cụ thể: Flavonoid tổng từ 26,28 mg tăng lên 116,05mg; Quercetin tăng từ 2,63% lên 11,61%; Phelonlic tổng tăng từ 27,20mg GAE lên 136,85mg GAE; Saponin tổng tăng từ 2,14% lên 16,78%. Với sản phẩm lá trà hoa vàng Flavonoid tổng từ 11,12mg tăng lên 126, 22mg; Quercetin tăng từ 1,11% lên 12,62%; Phelonlic tổng tăng từ 12,32 GAE lên 158,68mg GAE; Saponin tổng tăng từ 0,89% lên 16,48%. Với sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo hàm lượng Adenosin tăng từ 0,05mg/g lên 0,3mg/g. Cordycepyn tăng từ 0,77mg/g lên 2,34mg/g.

Với các sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và trà hoa vàng dạng nano thành phần dược chất trong các sản phẩm này có hàm lượng cao, kích thước phân tử đạt 50- 200nm do đó dễ dàng thẩm thấu 95% qua màng tế bào và người sử dụng có thể hấp thụ sản phẩm gần như triệt để từ đó nâng cao hiệu quả điều trị trong y học.

Kim Liên 

Các tin đã đưa ngày: