Hội nghị "Gặp mặt cán bộ Ngành Khoa học và Công nghệ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành(1959-2019)".

27/12/2019

Chiều ngày 26/12/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị "Gặp mặt cán bộ Ngành Khoa học và Công nghệ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành”. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh; các đồng chí đã công tác tại Sở KH&CN Vĩnh Phúc, đại diện các phòng phụ trách về lĩnh vực KHCN tại các huyện, thành phố trong tỉnh.Về phía sở KHCN có đồng chí Phạm Quang Nguyên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và các đồng chí Phó giám đốc cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và lao động trong sở.

60 năm qua là một chặng đường dài, ngành KH&CN Vĩnh Phúc hôm nay đã trải qua biết bao thăng trầm gian nan và những thắng lợi. Sự phát triển của KH&CN Vĩnh Phúc cũng gắn chặt với sự trưởng thành và phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Ôn lại truyền thống của ngành, mỗi cán bộ KH&CN càng thấy tự hào phấn khởi và nhắc nhở chúng ta hãy nhớ lại những bước đi chập chững của ngành KH&CN Vĩnh Phúc trước đây.

Trong 60 năm, đặc biệt từ sau khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc năm 1997 đến nay, hoạt động KH&CN Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ngành KH&CN đã làm tốt chức năng tham mưu tư vấn với Tỉnh uỷ, HĐND & UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết kịp thời về KH&CN. Đề án 01/NQ-TU ngày 4/3/1998 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về phát triển KHCN&MT đến năm 2000. Nghị quyết 13/NQ-TU ngày 03/12/2002 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ và Đề án số 2097/ĐA-UB ngày 19/11/2002 của UBND tỉnh về phát triển KHCN&MT đến năm 2010; Xây dựng chiến lược KH&CN Vĩnh Phúc, bảo vệ môi trường; Đánh giá tiềm lực KH&CN tỉnh giai đoạn 1997-2003 và 2003-2008; Kết luận số 03-KL/TU ngày 7/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chương trình phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 01-KL/TU ngày 15/3/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 03/12/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển khoa học - công nghệ và môi trường đến năm 2010 và định hướng phát triển khoa học - công nghệ trong thời gian tới; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 31/01/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc "Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"… Đặc biệt từ năm 2003 đến 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt 1.143 lượt đề tài với tổng kinh phí 242.017 triệu đồng, đã triển khai nhân rộng 175 mô hình KH&CN. Triển khai 21 dự án cấp Bộ thuộc chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2006 - 2019 với tổng kinh phí 154.839,7 triệu đồng, trong đó: NSTW hỗ trợ 45.460,0 triệu, NSĐP: 1.276,7 triệu, kinh phí của doanh nghiệp, người dân: 98.851,0 triệu đồng, từ đó đã góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tặng hoa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự đóng góp nỗ lực của tập thể, cá nhân các thế hệ nghành KHCN đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, đồng chí đề nghị ngành KH&CN Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy tốt truyền thống 60 năm qua, tiếp tục có những đóng góp ý nghĩa vào công cuộc CNH-HĐH, góp phần xứng đáng đưa quê hương Vĩnh Phúc phát triển phồn vinh và bền vững.

Tiến Đạt

Các tin đã đưa ngày: