Cơ hội "lên đời" của các phòng thí nghiệm Việt Nam

06/04/2011

10 công ty trong lĩnh vực công nghệ trong phòng thí nghiệm của Pháp sẽ tới Việt Nam trong vài ngày tới để tham gia một triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin đã đưa ngày: