Chủ động nâng cao năng lực hoạt động, đảm bảo phục vụ đầy đủ hơn yêu cầu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

27/11/2019

Năm 2019 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên. Đây vừa là khó khăn, thách thức với Trung tâm, song cũng là cơ hội để Trung tâm thích nghi với cơ chế tự chủ, hội nhập, chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm phục vụ kịp thời, hiệu quả hơn công tác quản lý nhà nước của Sở KH&CN, cũng như hỗ trợ đầy đủ hơn các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện lộ trình nâng cao năng lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh năng lực đã được cơ quan chức năng cấp phép, chứng nhận, chỉ định. Từ đầu năm 2019 Trung tâm đã tập trung đầu tư bổ sung, tiếp nhận điều chuyển một số trang thiết bị phù hợp với nhu cầu nâng cao năng lực của Trung tâm, đồng thời tổ chức cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo trong nước, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đủ điều kiện đề nghị mở rộng, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực liên quan theo quy định. Đến nay Trung tâm đã được các cơ quan chức năng công nhận, chỉ định mở rộng, nâng cao năng lực thêm một số lĩnh vực như: Kiểm định đối chứng công tơ điện; Hiệu chuẩn phương tiện đo, trang thiết bị trong các lĩnh vực nhiệt độ, độ dài, áp suất, khối lượng; Kiểm định X-quang răng, X-quang di động, thử nghiệm một số chỉ tiêu mới trong nước ăn uống, sinh hoạt,…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có trên 400.000 phương tiện đo nhóm II và rất nhiều phương tiện đo nhóm I các loại, được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng rộng rãi, đa dạng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Với năng lực hiện có, Trung tâm có đủ khả năng để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phần lớn các phương tiện đo, trang thiết bị đo lường cho các tổ chức, doanh nghiệp; cũng như hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Từ đó góp phần thực hiện phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường, thử nghiệm vàan toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù hoạt động của Trung tâm còn có những khó khăn, thách thức nhất định, song trong thời gian tới Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyên nghiệp hóa các lĩnh vực hoạt động, tiếp tục nghiên cứu nhằm mở rộng năng lực hoạt động để thực hiện ngày một tốt hơn yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực liên quan, góp phần vào sự nghiệp phát triển Khoa học và Công nghệ của địa phương, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Giám đốc TT – Trần Văn Thuận

Các tin đã đưa ngày: