Quản lý Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/11/2019

Xăng dầu là loại hàng hóa có tính đặc thù, mang tính chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. Theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc các đơn vị kinh doanh xăng dầu kinh doanh các loại xăng, dầu là Xăng E5 RON92-II, xăng RON 95-II, RON95-III, RON 95-IV và dầu DO 0,05%S do 04 đơn vị đầu mối cung cấp là: Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Vật tư Thương mại Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Anh Long và Công ty TNHH Vạn Cường với các nguồn hàng xăng dầu chủ yếu là: Petrolimex, Pvoil, Quân đội, Hải Linh

Mạng lưới phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh ta tính đến thời điểm hiện tại có 144 điểm bán lẻ và sử dụng 597 cột xăng dầu, trong đó: khối doanh nghiệp nhà nước 31 điểm với 167 cột đo, khối doanh nghiệp tư nhân 113 điểm với 430 cột đo. Các cột đo xăng dầu tại khối doanh nghiệp nhà nước được thay thế, nâng cấp thường xuyên với công nghệ điện tử hiện số với độ chính xác cao. Các cột đo xăng dầu tại các doanh nghiệp tư nhân có 50% số doanh nghiệp đã thay thế nâng cấp với công nghệ mới hiện đại độ chính xác cao. Còn lại 50% số doanh nghiệp tư nhân vẫn sử dụng các loại cột cũ lâu năm, những cột đo này hoạt động không ổn định, thường xuyên phải sửa chữa. Đây cũng là vấn đề lớn đặt  ra cho cho cơ quan quản lý trong công tác quản lý đo lường đối với cột đo xăng dầu.

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp qui, văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nói chung và các quy định đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu nói riêng dưới các hình thức tập huấn nghiệp vụ, đưa tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật kết hợp với việc thực hiện các chức năng khác như: kiểm tra nhà nước về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu nhằm xử lý, chấn chỉnh và hướng dẫn các cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Về công tác quản lý đo lường:

Qua các đợt thanh, kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ cho thấy: Tất cả cột đo của các điểm bán hàng thực hiện nghiêm túc kiểm định và còn trong thời hạn có hiệu lực kiểm định; các cột đo của các cơ sở đã được niêm phong kiểm định đầy đủ các vị trí theo đúng qui định tại ĐLVN 10:2017 và hướng dẫn tại công văn số 1446/TĐC-ĐL của Tổng cục về quản lý đo lường cột đo xăng dầu.

Các điểm bán lẻ xăng dầu đã trang bị bộ ca đong, bình đong có dung tích 1L, 2L, 5L, 10L và các ống đong chia độ có phạm vị đo phù hợp để phục vụ khách hàng tự kiểm tra sai số cột đo khi có nghi vấn.  Sai số của các cột đo nằm trong phạm vi sai số cho phép.

Về chất lượng xăng – dầu đang lưu thông trên địa bàn tỉnh

Qua các đợt  kiểm tra cho thấy, các đơn vị kinh doanh xăng dầu đều chấp hành nghiêm túc về chất lượng sản phẩm hàng hóa, chưa phát hiện hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên về ghi nhãn sản phẩm trên cột đo nhiên liệu  một số đơn vị vẫn ghi thiếu thông tin (về tiêu chuẩn áp dụng, tên sản phẩm).

Các đơn vị kinh doanh xăng dầu đã thực hiện xây dựng các quy trình ISO theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN nhưng có một số ít các đơn vị  thực hiện theo đúng quy trình ISO, còn lại chưa thực hiện theo quy trình ISO đã xây dựng.

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ổn định, các hiện tượng gian lận về đo lường chất lượng đã được hạn chế. Trong năm qua không có vụ tranh chấp khiếu kiện về đo lường chất lượng xăng dầu xảy ra trên địa bàn tỉnh, đây là những kết quả đáng kể trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất trong kinh doanh xăng dầu. 

Để nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước tiêu chuẩn đo lường chất trong kinh doanh xăng dầu đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ  tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Làm tốt công tác tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh nói chung và kinh doanh xăng dầu nói riêng để giúp các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, huyện thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phân công, phân cấp; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng  trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; chú trọng thanh, kiểm tra thường xuyên, đột xuất và thanh kiểm tra theo các chuyên đề kịp thời để đảm bảo đo lường, chất  lượng chính xác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Đặng Thị Minh Thúy

Các tin đã đưa ngày: