Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy năm 2019

24/10/2019

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng chống, cai nghiện ma túy là quá trình Nhà nước cùng các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội trong đó: lực lượng cơ sở có một vai trò, vị trí rất quan trọng; đây là lực lượng chủ công, nòng cốt tiến hành đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống xã hội trên địa bàn. Đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý cần phải thực hiện thường xuyên và lồng ghép xây dựng phong trào xây dựng xã phường lành mạnh gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Với ý nghĩa đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vai trò trách nhiệm của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác phòng, chống ma tuý đặc biệt là cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, gia đình, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và toàn xã hội về công tác phòng, chống ma túy, tạo sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ người nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, giải quyết việc làm phù hợp để họ ổn định cuốc sống, hòa nhập cộng đồng, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thân thiện. Ngày 22/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Trung tá Nguyễn Anh Thái - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh truyền đạt các kiến thức cơ bản về ma túy: cách nhận biết một số loại ma túy thường gặp như thuốc phiện, heroin, cần sa, thuốc lắc và đặc biệt là ma tuý dạng đá - một loại ma tuý phổ biến trong giới trẻ hiện nay; đặc tính của ma túy; cơ chế gây nghiện và nguyên nhân gây nghiện ma túy; hậu quả do nghiện ma túy; phân loại ma túy và ảnh hưởng của sử dụng, nghiện ma túy. Nhận biết người sử dụng ma túy và phương pháp phát hiện và một số giải pháp phòng, tránh nghiện ma túy. Những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma túy... Thông qua nhiều ví dụ và những hình ảnh minh hoạ sinh động đã chuyển tải một cách chân thực dễ hiểu về tác hại của ma tuý đối với con người. Đồng thời đã truyền tải những chính sách pháp luật mới của Nhà nước về phòng và cai nghiện ma túy.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã hiểu rõ hơn về tác hại của việc sử dụng ma túy và trách nhiệm phòng, chống ma túy trong cộng đồng; từ đó góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật, ý thức tự giác và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; đồng thời tuyên truyền lại với người thân trong gia đình, người dân nơi cư trú thực hiện tốt pháp luật phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Thị Minh Tâm

Các tin đã đưa ngày: