Góp phần thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ phát triển

09/10/2019

Để đẩy mạnh hoạt động thị trường công nghệ, đổi mới sáng tạo và sáng chế trong lĩnh vực công nghệ - thiết bị cũng như tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động chuyển giao công nghệ trong nước và từ nước ngoài vào địa phương, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, thiết bị mới vào sản xuất kinh doanh, góp phần vào hạn chế tác hại đến môi trường, nâng cao chất lượng các dự án đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn.

Theo dự thảo Nghị quyết, tỉnh sẽ hỗ trợ 30% tổng kinh phí đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; các dự án nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ thông qua hợp đồng chuyển giao công nghệ; các tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu. Đối với mức hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tỉnh sẽ hỗ trợ đến 80% kinh phí/dự án phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Số liệu thống kê từ Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay, toàn tỉnh hiện đã xây dựng được 24 khu công nghiệp, cụm công nghiệp với gần 7.000 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: cơ khí, điện – điện tử, xây dựng, giầy da và dệt may. Những năm qua, hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ chủ yếu là các doanh nghiệp FDI thực hiện qua hình thức hợp đồng giữa công ty mẹ từ nước ngoài với các công ty con FDI trong nước. Từ năm 2012 đến nay, Vĩnh Phúc có tất cả 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ được đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ với tổng kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động xúc tiến để đưa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, từng bước hình thành thị trường khoa học công nghệ, phát huy tác dụng tích cực trong việc đổi mới và nâng cao trình độ sản xuất, tăng năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh. Năm 2017, Vĩnh Phúc đã xây dựng sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến với mục tiêu tạo môi trường trung gian kết nối và khuyến khích đưa các giải pháp công nghệ cao, tiên tiến vào sản xuất. Theo đó, đã có 1.942 doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch, 2.840 sản phẩm công nghệ được chào bán; 162 doanh nghiệp báo giá thiết bị; 1.453 link liên kết trên internet để xem và tìm kiếm các sản phẩm, dây chuyền thiết bị... Mỗi năm, toàn tỉnh ước tính có hàng trăm giao dịch tham gia thị trường khoa học công nghệ, giá trị giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng

Ông Phan Quang Vinh, Trưởng phòng Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Với quan điểm lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường công nghệ, chính sách mới này khi được ban hành sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về khoa học và công nghệ của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội đưa Vĩnh Phúc phát triển nhanh hơn, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại.

Theo: Lê Vân (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: