Đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

04/10/2019

Sáng ngày 03/10/2019, đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN đã đến làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc về một số nội dung: Công tác thanh tra các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; công tác thực hiện đăng ký, lưu giữ, thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; một số vấn đề khác có liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành KH&CN.

Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quân - Thanh tra viên chính, trưởng phòng 2, Thanh tra Bộ KH&CN - Trưởng đoàn, Nguyễn Thị Ngọc Lý - Thanh tra viên, Thanh tra Bộ KH&CN, Vũ Thùy Trang - Chuyên viên Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Về phía Sở KH&CN Vĩnh Phúc có đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở, đại diện các phòng Thanh tra, Quản lý Khoa học, Quản lý Khoa học Cơ sở, Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Dung - Phó chánh thanh tra Sở cho biết: Trong những năm qua, Sở KH&CN đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác thanh tra, kiểm tra để đạt được yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ. Hoạt động thanh tra theo hướng tập trung thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Tập trung vào những nội dung, lĩnh vực như tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa… Thông qua hoạt động thanh tra đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực KH&CN, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công tác thống kê KH&CN hàng năm được Sở KH&CN triển khai một cách thường xuyên, đảm bảo các cuộc điều tra thống kê về KH&CN thu thập và tổng hợp đầy đủ thông tin phục vụ tốt công tác bảo quản và quản lý dữ liệu. Về công tác đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện hàng năm theo quy định và hướng dẫn của Bộ KH&CN. Tuy nhiên do một số tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN chưa đăng ký và giao nộp đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ gây khó khăn cho công tác quản lý, lưu trữ dữ liệu.

Cuối buổi, đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả mà Sở KH&CN Vĩnh Phúc đã đạt được; đồng thời chỉ ra những thiếu sót, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc cho các cán bộ trực tiếp làm việc.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: