Phi thuyền Mỹ hoàn thành nhiệm vụ cuối

11/03/2011

Discovery, phi thuyền con thoi có thời gian hoạt động lâu nhất của Mỹ, sẽ ngừng bay vĩnh viễn sau khi hạ cánh lần cuối hôm qua.

Các tin đã đưa ngày: