Khai giảng khóa tập huấn về an toàn bức xạ Ion hóa trong y tế

24/09/2019

Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ (sau đây gọi tắt là cơ sở bức xa) trong việc đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008, Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng hơn 90 cơ sở sử dung thiết bị bức xạ trong y tế (máy chụp X-quang, CT, ...) và trong công nghiệp (máy phát tia X và nguồn phóng xạ) với khoảng hơn 200 nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ và cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh về thời gian, điều kiện đi lại, sáng ngày 21/9/2019 Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm kỹ thuật hạt nhân (Công ty TNHH MTV Ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD) tổ chức lớp tập huấn về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp. Tham gia lớp tập huấn có gần 50 học viên đang là nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ của các cơ sở  bức xạ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thời gian tập huấn 02 ngày (từ ngày 21-22/9/2019) các học viên sẽ được ThS. Nguyễn Đình Quện - Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hat nhân và Ứng phó sự cố (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) truyền đạt và trang bị những kiến thức cơ bản về: Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa; tương tác của bức xạ gamma, tia X vật chất; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế; hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài; nguyên lý hoạt động của thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan; các khía cạnh liên quan đến tối ưu hóa an toàn bức xạ trong X-quang chuẩn đoán y tế; các quy định liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế; ...

Phát biểu tại buổi khai giảng, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ chúc cho lớp tập huấn sẽ thành công tốt đẹp và mong các học viên cần chấp hành tốt nội quy, chương trình và thời gian học tập. Giảng viên sẽ truyền đạt cho các học viên những kiến thức, kinh nghiệm nhất là các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và các quy định hiện hành liên quan khác. Đồng thời trong quá trình học tập, giảng viên và học viên cần tăng cường trao đổi, thảo luận để không khí lớp học sôi nổi, hấp dẫn.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: