Hội thảo khoa học tư vấn phản biện đối với Dự thảo “Nghị quyết v/v ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh”

13/09/2019

Sáng ngày 12/09/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện đối với Dự thảo “Nghị quyết v/v ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh”. Dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn phản biện, đại diện đơn vị soạn thảo Nghị quyết (Sở KH&CN tỉnh). Đồng chí Đỗ Văn Lợi - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện chủ trì Hội thảo.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đang diễn ra ngày càng sâu rộng, việc đổi mới công nghệ là một trong những phương pháp tiếp cận nhanh nhất các công nghệ tiên tiến trên thế giới, góp phần đưa khoa học & công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, quyết định năng suất lao động, tạo ra của cải và cơ sở vật chất cho xã hội.

Trước tình hình đó, để khuyến khích đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ, nhiều tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, quyết định, quy định nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp như: Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, ... Trong khi đó, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển khá mạnh ở khu vực miền Bắc lại chưa có một cơ chế chính sách cụ thể, xuyên suốt nào để định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thị trường công nghệ... Do đó, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết HĐND về “Hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ trên địaa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” là rất cần thiết, tạo môi trường thu hút đầu tư có trình độ công nghệ cao, từng bước hình thành nền kinh tế tri thứ, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới của tỉnh trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Góp ý vào dự thảo các đại biểu đều thống nhất cho rằng việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ là rất cần thiết, cần ban hành và sớm đưa vào thực hiện.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao cơ quan soạn thảo vì có sự chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ tình hình phát triển khoa học công nghệ ở địa phương: Sau 22 năm tái lập tỉnh, chúng ta có 24 cụm công nghiệp với hơn 7000 doanh nghiệp mà lại không có công nghệ tiên tiến; trình độ công nghệ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phần lớn ở mức trung bình chiếm 70%, công nghệ lạc hậu chiếm 15%, công nghệ trung bình tiên tiến 15%... Đó chính là khó khăn, thách thức và cũng chính là rào cản để triển khai hỗ trợ đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, nội dung Dự thảo nêu quá nhiều căn cứ pháp lý không cần thiết; giữa các văn bản như: Báo cáo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Tờ trình... có nhiều thông tin trùng lặp; Đặc biệt, tên gọi Nghị quyết trong các văn bản không có sự thống nhất; Số liệu dẫn chứng để đánh giá thực trạng công nghệ Vĩnh Phúc còn sơ sài, chưa đủ sức thuyết phục...

Để Nghị quyết sớm được ban hành, các thành viên Hội đồng tư vấn phản biện đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện lại bản dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và trình HĐND tỉnh ban hành./.

Ngọc Hân

Các tin đã đưa ngày: