Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN do Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Lập Thạch thực hiện

06/09/2019

Chiều ngày 05/09/2019, Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Sở KH&CN Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Kim Tuấn - Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất rượu vang và nước hoa quả ép từ thanh long ruột đỏ tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc” do Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Lập Thạch thực hiện.

Kết quả kiểm tra cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan đã thực hiện được 11 trong tổng số nội 13 nội dung đạt 85% tổng khối lượng công việc. Các công việc đã hoàn thành bao gồm: Nghiên cứu đánh giá tổng quan tình hình sản xuất thanh long ruột đỏ tại huyện Lập Thạch và sự cần thiết phải sản xuất rượu vang và nước ép từ quả thanh long ruột đỏ; Nghiên cứu cơ sở lý thuyết nhằm định hướng công nghệ sản xuất phù hợp cho sản phẩm; Nghiên cứu đánh giá chất lượng thanh long nguyên liệu; Nghiên cứu quá trình thu nhận và xử lý dịch quả; Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ tới sự ổn định màu sắc và chất lượng của nước quả; Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước quả thanh long; Đề xuất quy trình công nghệ và thiết bị chính xưởng sản xuất nước quả từ thanh long ruột đỏ quy mô 10 tấn quả/ ngày và giải pháp nhân rộng kết quả; Nghiên cứu điều kiện công nghệ quá trình lên men; Xây dựng quy trình sản xuất rượu vang thanh long ở quy mô 100L/mẻ; Đánh giá chất lượng sản phẩm và biến đổi trong quá trình bảo quản; Đề xuất quy trình công nghệ và thiết bị chính xưởng sản xuất rượu vang thanh long ruột đỏ quy mô 10 tấn quả/ ngày và giải pháp nhân rộng kết quả.

Cuối buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Tuấn - Trưởng đoàn đã đánh giá cao tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy mô, tiến độ đề ra. Đồng chí đề nghị cơ quan thực hiện nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện chứng từ và hồ sơ còn thiếu, tiến tới nghiệm thu cấp cơ sở và cấp tỉnh trong thời gian tới.

Tiến Đạt

 

Các tin đã đưa ngày: