Hội nghị triển khai xây dựng và chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001 :2015

23/08/2019

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 và kế hoạch về xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Ngày 22/8/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính đóng trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Quang Nguyên – TUV, Giám đốc Sở, Phó ban chỉ đạo ISO tỉnh; Nguyễn Công Quang – Phó giám đốc Sở; Nguyễn Thị Lan Anh – Chuyên gia tư vấn ISO của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng, và gần 100 đại biểu đại diện cho các xã, phường, huyện, thành phố và các sở ban ngành trong tỉnh.

Với mục tiêu nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và cập nhật phiên bản TCVN  ISO 9001:2015 theo mô hình khung tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành hỗ trợ đắc lực cho công tác cải các hành chính của tỉnh. Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước thực hiện, chuyển đổi có hiệu quả và đúng tiến độ yêu cầu. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến nội dung triển khai kế hoạch 64/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019; giới thiệu chung về TCVN ISO 9001:2015; giới thiệu mô hình khung do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019. Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận sôi nổi, nêu ra những vướng mắc trong việc xây dựng HTQLCL cũng như phương thức chuyển đổi theo TCVN  ISO 9001:2015, và đã được giảng viên và cán bộ Chi cục TCĐLCL giải đáp, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về xây dựng, áp dụng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nguyên – TUV, Giám đốc Sở, Phó ban chỉ đạo ISO tỉnh đã đề nghị các cơ quan hành chính trong tỉnh cần nghiêm túc, tích cực thực hiện việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Đồng chí yêu cầu các đơn vị đang áp dụng ISO 9001:2008 cần chủ động rà soát, bổ sung những thiếu sót để chuyển đổi sang ISO 9001:2015; đối với các đơn vị chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: thành lập ban chỉ đạo, tuân thủ các bước theo quy định để áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tac quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: