Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

09/08/2019

Sáng ngày 8/8/2019 Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 01/7/2019 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Quang Nguyên – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó giám đốc Sở và các Đảng viên trong Sở.

6 tháng đầu năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ: “Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc, giai đoạn 2017-2020”; và “Xây dựng các mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017-2020”. Triển khai thực hiện các dự án; áp dụng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính; quyết định  kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của tỉnh, Hội đồng sáng kiến tỉnh... Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, tổ chức nghiệm thu, công nhận kết quả đối với 48  nhiệm vụ KH&CN thực hiện hoàn thành năm 2018; hoàn thiện công tác thẩm định thuyết minh 39 đề tài đợt 1 năm 2019. Phối hợp với Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi quản lý 09 dự án đang triển khai thực hiện từ năm 2016-2019. Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét 03 dự án triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2020.

Công tác quản lý công nghệ và an toàn bức xạ được đẩy mạnh với việc thẩm định, đóng góp ý kiến về công nghệ cho 30 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, thẩm định 02 nội dung chuyển giao công nghệ; hướng dẫn và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong y tế cho 07 cơ sở; thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cho 09 cơ sở. Hướng dẫn, cung cấp, tra cứu thông tin, cho 04 lượt đơn vị, cá nhân, cơ quan thực thi quyền về sở hữu công nghiệp; tham mưu xét và Quyết định công nhận cho 151 sáng kiến cấp tỉnh năm 2018. Đang tiến hành chấm 208 hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019 lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Công tác thanh tra được quan tâm, triển khai với tổng số 13 đơn vị được thanh tra; xử phạt vi phạm 01 cơ sở vi phạm về ghi nhãn sản phẩm hàng hóa. Lấy, thử nghiệm 06 mẫu xăng dầu tại các cơ sở kinh doanh bán lẻ; triển khai kế hoạch thanh tra chuyên đề đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân tại 42 cơ sở y tế và cơ sở công nghiệp có sử dụng, quản lý nguồn phóng xạ.

Công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: Kiểm tra 06 cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn, 37 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu cho 345 lượt doanh nghiệp. Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ cho 07 lượt doanh nghiệp. Về hoạt động dịch vụ Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: đã kiểm định hơn 15.000 phương tiện đo; kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ trong y tế được hơn 40 máy và gần 30 phòng; thí nghiệm vật liệu xây dựng hơn 150 mẫu và tổ mẫu; thử nghiệm hơn 20 mẫu nước, xăng dầu; thí nghiệm 120 mẫu về tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng; kiểm định X-Quang cho gần 15 đơn vị.

Trong hoạt động ứng dụng tiến bộ KHCN tiếp tục triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấptỉnh; duy trì công nghệ nhân giống một số cây trồng bằng nuôi cấy mô, lưu giữ một số chủng giống vi sinh vật, thử nghiệm nhân giống Chuối già Nam Mỹ tại phòng thí nghiệm của Trung tâm. Sản xuất thử nghiệm 06 tấn giá thể cho mạ khay cấy máy, 04 tấn giá thể cho hoa cây cảnh và rau màu, tiến hành cấp phát cho HTX Nhân Lý (huyện Bình Xuyên); triển khai hoạt động ứng dụng - chuyển giao, dịch vụ KH&CN.

Công tác thông tin KH&CN và tin học được thực hiện theo kế hoạch. Xây dựng 02 số Bản tin; 8 video tuyên truyền, 13 module; biên tập, cập nhật gần 2.000 tin, bài lên Cổng thông tin điện tử của Sở và trang Hỏi đáp khoa học kỹ thuật. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền nhân ngày KH&CN 18/5. Cập nhật dữ liệu và vận động 19 doanh nghiệp tham gia Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến; có 240 sản phẩm chào bán, 42 sản phẩm tìm mua, 540 link liên kết tìm kiếm các sản phẩm, tư vấn cho 13 doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Quang Nguyên – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối văn bản khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm đã rà soát và cử 20 quần chúng ưu tú học lớp tìm hiểu (cảm tình) đảng, 02 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị và 05 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị.

Hội nghị cũng đã bàn luận phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Để thực hiện tốt kế hoạch KH&CN năm 2019, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KH&CN góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề tài nhiệm vụ cấp nhà nước và cấp tỉnh. Tăng cường công tác quản lý KH&CN, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, công tác sở hữu trí tuệ, công tác thanh tra, thông tin tuyên truyền các tiến bộ kỹ thuật và đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Quán triệt, triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn đảng ủy trong sạch vững mạnh năm 2019.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: