Hội thảo khoa học “Khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc:

16/05/2019

Sáng 16/5, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc”. Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Lê Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Bình – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Quang Nguyên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các nhà khoa học, các điển hình lao động sáng tạo của tỉnh.

Những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 là 33,4% cao hơn bình quân cả nước và là một trong các tỉnh có tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cao. Với phương châm khoa học phải phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động KH&CN đã và đang tập trung thực hiện là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về KH&CN; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn sản xuất và đời sống; lấy hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội làm tiêu chí, thước đo đánh giá, tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN; tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đối mới công nghệ, thiết bị, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh,...

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động khoa học và công nghệ cũng còn một số khó khăn, hạn chế, phát triển chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy rất cần sự tham gia phối hợp của các tổ chức khoa học và công nghệ lớn trong và ngoài tỉnh, các nhà khoa học, chuyên gia để tỉnh có thể giải quyết cơ bản những vấn đề về khoa học và công nghệ trong thực tiễn đặt ra.

Tại Hội thảo, đại biểu các sở, ngành, các nhà khoa học, nhà sáng chế đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, kết quả đạt được cùng những tồn tại, hạn chế của hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ nhằm xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; đổi mới công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích, hỗ trợ thực hiện đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý với sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của khoa học công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội thảo sẽ là cơ hội tốt để tỉnh có dịp giới thiệu về vùng đất, con người và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, thách thức của tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ, từ đó, tìm ra các giải pháp khả thi, các định hướng phát triển, các nghiên cứu khoa học, tiếp thu ý kiến tư vấn của các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, nhà nghiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: