Ngành Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

14/05/2019

Ngày 18-6-2013, tại kỳ họp thứ 5 - khóa XIII, Luật KH&CN đã được Quốc hội thông qua, trong đó quyết định Ngày 18-5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên, khích lệ thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để hưởng ứng tổ chức sự kiện này có ý nghĩa thiết thực và thành công, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi công văn đề nghị lãnh đạo các các Sở, ngành, các huyện, thành phố, cơ sở giáo dục, tổ chức KHCN và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp để tổ chức các hoạt động chào mừng trước và sau Ngày KH&CN Việt Nam từ ngày 25/4/2019 - 31/5/2019 và trong tuần lễ trọng tâm kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam từ ngày 14 - 19/5/2019, với chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

Chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.

Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”.

Để tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam, Sở KH&CN đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày KH&CN tại Vĩnh Phúc với nhiều hoạt động rất phong phú:

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề KH&CN.

- Phát hành số đặc biệt chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam trên bản tin Thông tin khoa học và công nghệ.

- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp.

- Tổ chức khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN của tỉnh, các sở, ngành, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.

- Tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm, gặp gỡ giao lưu giữa các nhà quản lý KH&CN, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn tỉnh.

- Treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN và hoạt động KH&CN thông qua hình thức tin, bài, phóng sự, phim tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học phù hợp với hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, đồng thời đẩy mạnh hoạt động đổi mới, sáng tạo (star up) trong nhà trường.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Vĩnh Phúc xây dựng 01 phóng sự chuyên đề, bản tin tuyên truyền các hoạt động KHCN và các hoạt động về Ngày KH&CN Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Năm 2019, là năm thứ 6 hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam, đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với giới khoa học Việt Nam và những người làm công tác khoa học và công nghệ. Ngày KH&CN phải thực sự là ngày hội không chỉ để động viên giới khoa học mà còn để động viên cả nhân dân trong tỉnh, nhất là lớp trẻ thi đua sáng tạo và ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; “nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi” như Bác Hồ đã dạy. Ngày KH&CN phải trở thành ngày hội của toàn xã hội. Từng bước để Ngày KH&CN là dấu ấn sâu sắc trong cả năm và biến KH&CN trở thành văn hóa trong toàn tỉnh.

Thu Huyên

Các tin đã đưa ngày: