Hội thảo khoa học tư vấn phản biện

09/05/2019

Ngày 7/5/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện đối với dự thảo “Quyết định ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh”.

Dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học tư vấn phản biện, một số sở ban ngành liên quan và đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản dự thảo (Sở Khoa học và Công nghệ). Đồng chí Đỗ Văn Lợi, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội thảo.

Hiện nay, công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN).Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về “quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy định này nêu rõ các trình tự thủ tục quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài KH&CN cấp tỉnh; dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh; chương trình KHCN cấp tỉnh; các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở dưới các hình thức đề tài cơ sở hoặc dự án KH&CN cơ sở.

Tại Hội thảo, đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo về tình hình công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sự cần thiết ra Quyết định ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Góp ý vào bản dự thảo, các thành viên Hội đồng tư vấn phản biện đều nhìn nhận và đánh giá Quyết định này là cần thiết trong việc quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách tỉnh hoặc các nguồn khác từ ngân sách tỉnh, có tác dụng quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội của tỉnh nhằm đưa tỉnh Vĩnh Phúc tiến nhanh trên con đường hội nhập và phát triển.

Tuy nhiên, nội dung cụ thể của dự thảo cần xem xét kỹ và có sự đầu tư, cô đọng, chặt chẽ hơn tránh sự dàn trải, trùng lặp. Đề nghị đơn vị soản thảo nghiên cứu lại và có sự điều chỉnh cho hợp lý trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt./.

Ngọc Hân

Các tin đã đưa ngày: