Kiểm định cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc

02/05/2019

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các hoạt động kinh doanh thương mại thì việc sử dụng cân thông dụng trong mua bán hàng hóa diễn ra rất phổ biến tại các chợ truyền thống, cũng như các trung tâm thương mại.Đăc biệt,thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mỗi xã trên địa bàn tỉnh đều có chợ, vì vậy việc sử dụng cân thông dụng(gồm cân đồng hồ lò xo, cân bàn và cân đĩa) để định lượng hàng hóa là một trong các phương tiện đo phải được kiểm soát về đo lường, kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng và phải được kiểm định định kỳ hằng năm theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương và hạn chế gian lận trong việc sử dụng cân thông dụng để định lượnghàng hóa tại các chợ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, hàng năm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc  thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành việc kiểm định cân chocác hộ kinh doanh tại các chợ lớn trênđịa bàn tỉnh.  

Qua hoạt động kiểm định cho thấy, số lượng cân trên toàn tỉnh là rất lớn, khoảng từ 6000 đến 10.000 chiếc cân được tập trung tại các chợ trên địa bàn tỉnh, nhiều nhất là tại các chợ lớn như: Chợ Vĩnh Yên, Chợ lập Thạch, Chợ Tứ Trưng...Đối với những chợ lần đầu được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúckiểm định thì hầu hết các hộ kinh doanh đều mang cân đi kiểm định. Tuy nhiên sang những năm tiếp theo thì số lượng hộ kinh doanh mang cân ra kiểm định rất ít, chỉ có một số những hộ có cân bị hỏng không dùng được mới mang ra kiểm định, còn lại cân vẫn hoạt động bình thường thì không kiểm định. Nguyên nhân của vấn đề trên là do các hộ kinh doanh chưa nhận thức được quy định của pháp luật về đo lường đối với việc sử dụng cân thông dụng trong kinh doanh, tâm lý còn e ngại trong việc mang cân đi kiểm định vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán của mình.

Vì vậy, theo phản ánh của một số người dân và Ban quản lý chợ thì đa số những hộ kinh doanh cố định tại chợ không có hành vi gian lận về đo lường trong kinh doanh.Tuy nhiên, đối với các tiểu thương có địa điểm kinh doanh không cố định mà di chuyển địa điểm theo ngày chợ phiên của các huyện, xã thì thường có các hành vi gian lận về đo lường trong việc sử dụng cân thông dụng để cân đo hàng hóa, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến các hộ làm ăn chân chính.

Để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn tỉnh, cũng như công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với cân thông dụng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cần phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền (như thông báo trên loa tại các chợ, phát tờ rơi trực tiếp tới các hộ kinh doanh,...), nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về đo lường trong việc sử dụng cân thông dụng trong hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa. Tiếp đó cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý, xử phạt đối với các hộ kinh doanh có cân chưa được kiểm định theo quy định. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức về đo lường cho người tiêu dùng như khi mua hàng thì cần xem cân của người bán có được dán tem kiểm định còn thời hạn hay không, hay khi có nghi ngờ về định lượng thì mang hàng ra điểm đặt cân đối chứng tại các chợ để cân lại,… Từ đó hạn chế các hành vi giận lận về đo lường trong việc sử dụng cân thông dụng để cân đo hàng hóa, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng,tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Nguyễn Dũng 

Các tin đã đưa ngày: