Thanh tra chuyên đề về Đo lường và An toàn bức xạ năm 2019

08/04/2019

Thực hiện Kế hoạch thanh tra KH&CN năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ năm 2019, do Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường Công nghệ, Phòng ANKT- Công An tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành.

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, an toàn bức xạ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ, như việc khai báo nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất phóng xạ; quy định về giấy phép tiến hành công việc bức xạ; quy định về điều kiện ghi trong giấy phép tiến hành công việc bức xạ; quy định về kiểm soát liều chiếu xạ đối với công chúng, đối với nhân viên bức xạ; quy định về khu vực kiểm soát, khu vực giám sát; quy định về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ;quy định về bảo hộ lao động cho nhân viên bức xạ; quy định về hồ sơ an toàn bức xạ, hạt nhân;quy định về chứng chỉ nhân viên bức xạ; quy định về báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ...; việc kiểm định phương tiện đo lường theo Thống tư 23/2013/TT-BKHCN.

Về đối tượng thanh tra là các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo, khám chữa bệnh có sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị phóng xạ.

Thanh tra góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường, an toàn bức xạ hạt nhân. Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, năng lượng nguyên tử trong sử dụng phương tiện đo lường, quản lý nguồn phóng xạ đối với tổ chức, cá nhân nhằm bảo vệ sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường; thực hiện chức năng kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân đối với các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Viết Nhi-Thanh tra Sở

Các tin đã đưa ngày: