Gió mặt trời làm tê liệt liên lạc nam Trung Quốc

18/02/2011

Hôm qua liên lạc bằng radio ở miền nam Trung Quốc rơi vào tình trạng tê liệt bởi cơn gió mặt trời mạnh nhất trong 4 năm qua.

Các tin đã đưa ngày: