Thanh tra chuyên đề các sản phẩm, hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

26/01/2019

Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng gian lận, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hoá và sở hữu công nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

Đoàn thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hoá và sở hữu công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 21/01/2019, tập trung các nội dung như việc thực hiện quy định của Luật Đo lượng, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Sở hữu trí tuệ; về ghi nhãn sản phẩm hàng hóa và các quy định hiện hành của nhà nước về khoa học và công nghệ. Thanh tra, kiểm tra với mục đích: đảm bảo đo lường, chất lượng, an toàn hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về đo lượng, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa và sở hữu của các đối tượng thanh tra; chống gian lận về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính về đo lường, chất lương, ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa, sở hữu trí tuệ; Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh nơi phát sinh nguồn hàng chính, lượng hàng hóa tiêu thụ lớn; phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: