Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

24/01/2019

Sáng ngày 23/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí: Phạm Quang Nguyên - TUV, Phó giám đốc phụ trách Sở; Nguyễn Công Quang - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng phó các phòng, đơn vị trực thuộc; cùng toàn thể cán bộ, công chức viên chức và lao động trong toàn Sở.

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng đã triển khai theo đúng kế hoạch, thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính trị, công tác dân vận và công tác tổ chức. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới được thực hiện thường xuyên, việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ thực hiện đúng quy định, Đảng bộ đoàn kết, thống nhất lãnh đạo toàn diện và đã được những kết quả nhất định. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được chú trọng quan tâm.

Đ/c Phạm Quang Nguyên - TUV, Phó giám đốc phụ trách Sở phát biểu chỉ đạo

Hoạt động KH&CN năm 2018 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết quả từ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu, tiến bộ KHKT đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng lao động, năng suất, chất lượng sản phẩm. Các hoạt động về kiểm định, đo lường tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm góp phần ổn định thị trường, hàng hóa được bảo hộ, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các sáng kiến, đề tài khoa học từng bước được gắn kết với nhu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật về: Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản QPPL của HĐNĐ, UBND tỉnh và của các sở, ban ngành khác với số lượng trên 50 dự thảo văn bản. Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng KH&CN, Hội đồng sáng kiến tỉnh; tổ chức Hội thảo Khoa học các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng năm 2018; Tham mưu giúp Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét, đánh gia, công nhận sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và kinh tế-xã hội năm 2018...

Tiếp tục triển khai 34 đề tài thực hiện từ năm 2017; hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ 55 đề tài mới bắt đầu thực hiện năm 2018 (đợt 1, đợt 2); tổng hợp đề xuất, đăng ký, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 gần 140 đề tài để tiến hành sơ tuyển; kiểm tra tiến độ thực hiện đối với các đề tài thực hiện năm 2018; phối hợp tham mưu đề xuất để UBND tỉnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thủ tục và phối hợp với Văn phòng nông thôn, miền núi quản lý, đôn đốc triển khai thực hiện 04 dự án từ năm 2016-2017; 04 dự án bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2018, và 01dự án bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; tổ chức nghiệm thu các đề tài kết thúc năm 2018 theo quy định…

Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên các lĩnh vực: Quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng... tiếp tục được phát huy, đem lại kết quả tốt. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có ý thức chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ghi nhãn hàng hóa. Hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở có nhiều khởi sắc. Công tác thông tin, tuyên truyền về KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung phong phú, đối tượng rộng rãi. Ngoài các thông tin, bài, ảnh trên Website của Sở, Bản tin KH&CN, Báo Vĩnh Phúc... Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng video, phóng sự được bạn đọc quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, tác động của KH&CN đối với sản xuất và đời sống. Công tác dịch vụ KH&CN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa... tiếp tục được đẩy mạnh mở rộng và bổ sung năng lực trong một số lĩnh vực như: kiểm định cân treo móc cẩu; áp kế điện tử; công tơ điện điện tử; kiểm xạ trong công nghiệp... Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Vĩnh Phúc hoạt động ngày càng hiệu quả, 10 tháng đầu năm 2018, có 186 doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn với 723 sản phẩm đăng ký chào bán, 68 sản phẩm đăng ký tìm mua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nguyên - TUV, Phó Giám đốc phụ trách Sở đã đánh giá cao thành tích của các tập thể, cá nhân đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí cũng yêu cầu, trong năm 2019, cần phải tiếp tục đoàn kết, kế thừa và phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Phạm Quang Nguyên - TUV, Phó giám đốc phụ trách Sở trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Vĩnh Phúc 
Đ/c Nguyễn Công Quang - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: