Thủ lĩnh trẻ về môi trường châu Á đến Việt Nam

14/02/2011

Các dự án môi trưởng sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng rác thải đã được những người tiên phong về môi trường từ bảy nước chia sẻ tại diễn đàn “Chương trình thủ lĩnh môi trường châu Á” tổ chức chiều qua, ở Hà Nội.

Chương trình Thủ lĩnh môi trường JEEF, do Diễn đàn giáo dục môi trường Nhật Bản tổ chức, nhằm khuyến khích, phát triển những dự án, ý tưởng bảo vệ môi trường mang tính sáng tạo, thiết thực của thanh niên châu Á và nhất là Việt Nam. Lần này, các bạn trẻ sẽ được tiếp cận với bảy dự án xuất sắc nhất nhận được tài trợ của JEEF năm 2010.

Các tin đã đưa ngày: